Aarhus Universitets segl

Sådan forebygger virksomheden stress

Af Ida Hammerich Nielson
ihn@adm.au.dk

Det er en stor udfordring for en organisation at håndtere stress, for stress er et individuelt fænomen. Nogle mennesker trives med mange opgaver, uden at det udløser stress, hvor
andre kan få stress af blot to opgaver. Mange faktorer spiller ind, og det er derfor svært at
opstille generelle retningslinjer. Lektor i virksomhedskommunikation ved Handelshøjskolen
Winni Johansen giver følgende gode råd:

1. Hav et beredskab

Man bør have et beredskab til at forebygge stress og tage sig af ansatte, der får stress.
Det handler ikke alene om den person, der går ned. Det handler også om at vise de
øvrige ansatte, at man tager problemet seriøst.

2. Skab en opmærksom kultur

Organisationen bør skabe en opmærksom kultur, hvor man italesætter problemet.
Man bør træne sig i at lytte og være opmærksom på symptomer hos ansatte, ikke kun
fra leder til medarbejder, men også kollegerne imellem.

3. Sæt en god ”work-life balance” på dagsordenen

Skab rum for socialt samvær og for plads til og diskussioner af sammenhængen
mellem arbejde og privatliv. Tænk i gode rollemodeller.

4. Sørg for medinddragelse og medejerskab

Medarbejdere kan og vil selv gerne tage ansvar. Det gælder for deres arbejde og i
særlig grad for eget ve og vel. Lyt til de ansatte, og inddrag dem i diskussioner om     
arbejdsbelastning, opgavefordeling, arbejdsmiljø og trivsel.

5.  Hav en god kommunikationskultur

I en tid med usikkerhed, forandringer og krise spiller klar ledelseskommunikation en
stor rolle. Uklarhed, usikkerhed om fremtiden og bekymringer om egne kompetencer
kan skubbe voldsomt til bekymringer og stress. Det er vigtigt at tænke i klar kommunikation.
Meld ud, inddrag og undgå unødig bekymring.


Hjælp til stress

Til december udsender AU HR – Arbejdsmiljøsektionen og arbejdsmiljørådgivningen CRECEA en håndbog om forebyggelse og håndtering af stress i forandringsprocesser. I samme forbindelse bliver der stillet et antal forløb med en psykolog til rådighed for afdelinger og institutter. Psykologen kan give afdelingerne værktøjer til stresshåndtering.