Aarhus Universitets segl

Store forventninger til nyudpegede dekaner

De fire dekaner bliver pionerer i forhold til at skabe det nye Aarhus Universitet.


Af Bjørg Tulinius
btu@adm.au.dk

Den 1. november siger Aarhus Universitet goddag til tre nye ansigter, der sammen med en enkelt genganger skal løfte dekanstafetten på universitetet.
Professor og institutleder Brian Bech Nielsen får til opgave at stå i spidsen for Faculty of Science and Technology, professor Allan Flyvbjerg bliver dekan for Faculty of Health Sciences, mens prodekan på Københavns Universitet, Mette Thunø, skal lede Faculty of Arts. Professor Svend Hylleberg er den eneste blandt de nyudpegede dekaner, der allerede er dekan i dag, og han skal fremover være dekan for School of Business and Social Sciences.
– Vi har haft en rigtig god ansættelsesproces med mange kvalificerede ansøgere til de meget krævende stillinger, og jeg er sikker på, at vi har ansat de helt rette til opgaven, siger rektor Lauritz B. Holm-Nielsen.

Pionerer på det nye AU

Han lægger ikke skjul på, at der venter de fire kommende dekaner en kæmpestor opgave.
– Det er et meget spændende, men ikke altid særligt taknemmeligt job. De kommer til at arbejde døgnet rundt, men samtidig bliver de jo pionerer i forhold til at skabe det nye Aarhus Universitet, og jeg garanterer, at alle fire brænder for at komme i gang, siger rektor.
I slutningen af oktober mødes de kommende og de nuværende dekaner for at overdrage stafetten i forhold til analysearbejdet i den faglige udviklingsproces.
Fra 1. november til 31. december er der så en overgangsperiode, hvor det stadig er de nuværende dekaner, der står for den daglige drift, mens de kommende ledere arbejder med at se fremad og har fokus på forandringsprocessen. 1. januar 2011 overtager de så dekanrollen på de fire kommende hovedområder med alt, hvad det indebærer.
– Deres største udfordring bliver først og fremmest at få de mange kulturer på universitetet til
at smelte sammen, og det gælder på alle fire hovedområder, siger Lauritz B. Holm-Nielsen.
– Der er meget, vi kan gøre bedre end i dag, men det oplever jeg også, at både medarbejdere og studerende har lyst og vilje til. Det er dejligt at opleve, at så mange gerne vil bidrage til arbejdet med forandringsprocessen, og universitetet møder stor respekt både herhjemme og i udlandet, fordi medarbejderne på Aarhus Universitet er så omstillingsparate og samarbejdsvillige, fortæller rektor.

Foryngelse i ledelsen

Lauritz B. Holm-Nielsen er samtidig glad for, at der nu er sket et generationsskifte i universitetets ledelse, der også var en af opgaverne for universitetet.
– Det blev mere og mere tydeligt for mig, at vi skulle gøre noget for at sikre en foryngelse, også blandt ledelsen på universitetet. Hele den nuværende dekangruppe er nærmest på min alder, mens de kommende tre er omkring de 50 år, så nu står vi stærkere i forhold til at fremtidssikre Aarhus Universitet, siger han.