Aarhus Universitets segl

Ubehagelig rutine

De gentagne afskedigelser på DJF betyder ifølge personalechef Dorrit Wedendahl, at hovedområdet har arbejdet grundigt med, hvordan man håndterer hele processen bedst muligt.


Af Bjørg Tulinius og Kristian Serge Skov-Larsen
btu@adm.au.dk / ksl@adm.au.dk

Mandag morgen den 4. oktober, når disse linjer udkommer på tryk, har de første DJF-medarbejdere netop fået afklaring på, om de er en af de 30, som bliver varslet fyret i årets anden store afskedigelsesrunde på Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet.
Hvordan beskeden gives, varierer fra institut til institut, men at den er meget ubehagelig at få, er DJF-personalechef Dorrit Wedendahl ikke i tvivl om.
– For nogle udløser det en egentlig krise at få et fyringsvarsel. Det er et meget stort indgreb både økonomisk og identitetsmæssigt. En fyring kan påvirke ens liv på rigtig mange måder, som man kan have brug for at bearbejde, siger hun.

Proceduren varierer

Alle medarbejdere, der bliver varslet opsagt, får ud over selve det formelle brev også et støttebrev, hvor de kan finde kontakt-oplysninger til blandt andet et psykologisk beredskab, de kan læse mere om det tilbud om hjælp til jobsøgning, som DJF giver, og i det hele taget finde de informationer, som det er stort set umuligt at overskue, når man lige har fået stukket et fyringsvarsel i hånden. Hvordan fyringsvarslerne derudover konkret gives, varierer dog fra institut til institut.
– Vi har ikke nogen egentlig masterplan, fordi vores enheder er så forskellige. Nogle er geografisk spredte, og andre har måske mange, der skal afskediges, og så er det rigtig lang tid at vente fra morgen til aften på at blive kaldt ind til en samtale, som man gør andre steder. Her er et brev eller en mail måske mere hensigtsmæssig, så alle hurtigt ved, om de er blandt dem, der skal varsles afskediget, selv om chefen ikke har holdt alle samtaler. Der skal tages hensyn til både de medarbejdere, der skal varsles, og de, der ikke skal, siger hun.

Så hurtigt som muligt

DJF har til gengæld udarbejdet et sæt fælles retningslinjer for, hvordan institutlederen vurderer, hvilke medarbejdere der skal varsles afskediget. Der skal overordnet lægges ”vægt på, hvem der er bedst kvalificeret til at løse de fremtidige arbejdsopgaver og sikre driften og udviklingen på en kvalificeret måde”, og kriterierne er derudover konkretiseret i en række punkter, som alle medarbejdere på DJF får at se.    
At det var nødvendigt at fyre, blev først offentliggjort den 21. september, og kun lidt over 14 dage efter bliver de første fyringsvarsler afleveret. At der går så kort tid, er efter medarbejdernes eget ønske.   
– Når først problemerne er konstateret, har vi fået at vide fra medarbejderne, at de meget gerne vil have, at selve processen går rigtig hurtigt, så perioden med usikkerhed bliver så kort som muligt. Og det ønske prøver vi virkelig at efterkomme.