Aarhus Universitets segl

1 million til studiemiljøet

Universitetsvalg

Af Maria Juhler og Maja Viola Buskbjerg,        
Studenterrådets spidskandidater til bestyrelsesvalget.


Studenterrådet går til valg med et krav om, at studiemiljøet sættes på dagsordenen. Herunder, at der afsættes penge til studiemiljøet på de nye hovedområder, og at der oprettes en centralpulje på 1 million kroner, som lokale sociale foreninger kan søge.  

Et godt studiemiljø er ikke kun at få undervisning i lokaler uden skimmelsvamp eller at kunne finde en læseplads. Det handler også om at have en personlig tilknytning til et studium og til studiekammerater og undervisere.

Siden marts har Studenterrådets arbejde i høj grad været centreret om den faglige udviklingsproces, FU. Selvom meget af tiden er gået med at sidde i møder, arbejdsgrupper og udvalg, er der ikke kun tale om ændringer på papir. FU får stor betydning for langt de fleste studerende på Aarhus Universitet på både kort og lang sigt.

De fleste har sikkert hørt, at de ni fakulteter bliver til fire hovedområder, men det har været mindre debatteret, at antallet af institutter skal halveres. Det kan få store konsekvenser for studiemiljøet, hvis studier lægges sammen, og fag flyttes rundt. Alligevel har studiemiljøet på det nye AU ikke været en stor del af diskussionerne i forbindelse med FU. Det er problematisk, fordi studiemiljøet på et universitet har en afgørende betydning. AU’s studiemiljøundersøgelse fra 2007 har vist, at et godt studiemiljø med en stærk faglig identitet, gode sociale fællesskaber og et højt timetal er de vigtigste ingredienser, hvis man skal forhindre stress, depressioner og frafald blandt de studerende.

Studiemiljøet skal understøtte gode uddannelser og et universitet, der kan rumme mange forskellige typer unge. Derfor skal studiemiljøet også være en del af den centrale diskussion i forbindelse med FU.

Konkret kæmper vi derfor for, at studiemiljøet bliver sat på dagsordenen. Universitetets ledelse bør i tæt samarbejde med studerende hurtigst muligt lave en strategi for, hvordan vi sammen sikrer studiemiljøet på det nye universitet.

Derudover forslår vi, at AU afsætter en pulje på 1 million kroner, som studerende fra alle afkroge af universitetet kan søge til sociale initiativer. På den måde sikrer vi, at alle har mulighed for at bidrage positivt til studiemiljøet på det nye AU.

Vi mener, at det er essentielt for såvel nuværende som kommende studerende, at studiemiljøet bliver taget seriøst. Uden et godt studiemiljø får vi ikke gode uddannelser og et universitet for alle.