Aarhus Universitets segl

I konkurrence om opmærksomheden

Martin Hagelskjær Damsgaard er pressechef på Handelshøjskolen og har som daglig opgave at formidle kontakten mellem forskerne, der har resultaterne, og journalisterne, der har spaltepladsen.


Af Kristian Serge Skov-Larsen
ksl@adm.au.dk

-Hey, vent lige lidt. Det er da vores historie.
Martin Hagelskjær Damsgaard stopper op midt i en sætning, springer op og banker fingeren mod forsiden af et eksemplar af dagens Børsen, der ligger fremme i en af Handelshøjskolens mange avisstandere. Pressechefen smiler bredt, mens han holder avisen frem.
– Jeg vidste godt, at den kom i, men på forsiden. Det havde jeg ikke regnet med. Undskyld, hvad var det, du spurgte om: om jeg er konkurrencemenneske? Ja, er du sindssyg. Men ikke bare ren konkurrence, også eftertanke.  
Efter sit hop er Martin Hagels-kjær Damsgaard tilbage i sofaen, hvor han venter på at komme ind og tale med en forsker, der skal have hjælp til at få sine nyeste resultater i en avis, når de er helt klar til offentliggørelse.
– Mit arbejde handler både om direkte kontakt med journalisterne, men også om at snakke med forskerne, så vi kan få talt igennem, hvordan resultaterne kan formidles. Så er de bedre forberedte på det efterfølgende interview, siger han.  
Martin Hagelskjær Damsgaard siger, at jobbet er fedt, fordi han både kan se konkrete resultater og samtidig lærer en masse om ny, spændende forskning.
– Hvis du skal sætte ord på mig, må det blive ”resultatorienteret vidensnørd”. Ja, det rammer meget godt, siger han.

Er blevet for klog

– Hvad har I undersøgt, Poul? Nu lader vi som om, jeg ikke har læst rapporten.
Martin Hagelskjær Damsgaard er kommet ind på professor Poul Houman Andersens kontor, hvor formidlingen af den nyeste forskning omkring små og mellemstore virksomheders eksport skal diskuteres. Og spørgsmålet om, hvad den forskning så egentlig er, udløser en ti minutters talestrøm, som pressechefen flittigt noterer ned i sin medbragte kinabog.
– Nu siger du initiering?
Spørgsmålet får professoren til at stoppe et kort øjeblik, kigge op og sige ”altså igangsættelse af eksport”, inden han fortsætter med at forklare.
Bagefter – med kinabogen lukket – forklarer pressechefen, at det største problem faktisk ikke er, at han ikke forstår forskerne og forskningen, men i stedet at han forstår for meget.
– Efterhånden er jeg kommet godt ind i stoffet, og det kan give sproglig afsmitning og indforstået formidling, hvis man ikke passer på. Man skal hele tiden huske, at man formidler til nogen, der ikke nødvendigvis er godt inde i sagerne, siger han.

Giver næsten altid resultat

– Martin, jeg kan godt forstå, at du gerne vil have nogle gode råd til virksomhederne, men vi får simpelt hen halen på komedie, hvis vi bliver alt for konkrete, for det har vi ikke dækning for i undersøgelsen.
Poul Houman Andersen griner til pressechefen, der indrømmer, at det er en del af hans arbejde at finde ud af, hvor grænserne for, hvad forskerne kan og vil sige, går.
– Jeg tror ikke, at forskerne normalt opfatter mig som en, der prøver at forfladige deres forskning, og en del af mit arbejde er netop at klæde journalisterne ordentligt på til at skrive korrekt. Når vi kontakter en journalist med en historie om forskningsresultater, får de altid noget formidling på skrift med fra mig.
Martin Hagelskjær Damsgaard siger, at han altid samtidig beskriver grundigt over for forskerne, hvordan han forestiller sig, at deres forskning bliver vinklet, og at han samtidig sørger for at få artiklerne til gennemsyn, så forskerne ikke føler sig fejlciterede.
– Mit job handler om tillid og om at vise, at det rent faktisk er væsentligt at få resultaterne formidlet bredere ud. Jeg tager jo i sidste ende tid fra deres forskning, så jeg gør meget ud af, at der kommer et produkt ud af et samarbejde med os. Og det ender næsten altid med en eller anden form for medieomtale. Det kan være en artikel, et læserbrev eller en kommentar. Men der kommer noget i, siger han.  
Pressechefen mener, at mediearbejdet er en vigtig del af Handelshøjskolens brandingstrategi, og det har forskerne også forståelse for.
– Det har værdi både for Handelshøjskolens brand og for de enkelte forskere, når deres arbejde pludselig bliver eksponeret for en større læserskare. Vi har flere eksempler på, at en medieomtale har formidlet kontakt mellem forskere og virksomheder eller sågar nye bevillingsgivere, siger han.

Solgt solo

– Hvad kan de små og mellemstore virksomheder bruge jeres resultater til, når de skal styrke eksporten?
Martin Hagelskjær Damsgaard er nået til dagens sidste spørgsmål, som nærmere ender med at blive en diskussion af, hvordan konklusionerne fra Poul Houman Andersens forskningsgruppe kan hjælpe danske virksomheder til at få bedre eksport.
Handelshøjskolens pressechef skynder sig dog at lægge en dæmper på UNIvers-journalistens skrivekløe.
– Jeg har solgt historien til Børsen solo, så dine læsere må altså vente lidt. De kan finde den i aviserne sidst i november, siger han med et grin.

 


Om martin

Efter at have uddannet sig til folkeskolelærer og undervist i et par år tog han Journalisthøjskolens tillægsuddannelse og fik via et barselsvikariat fast job på Handelshøjskolen som pressechef. Martin blev dermed ansvarlig for den eksterne formidling af forskernes resultater.

 


Mød en TAP

Har du lyst til at fortælle om dit  arbejde - eller kender du en TAP, vi bør skrive om, så skriv til univers@au.dk eller ring 6020 2626.