Aarhus Universitets segl

På godt dansk…

Universitetsvalg

Af Emil Melchior Mikkelsen, 
Konservative Studenter

Reformbølgen er over os. Fakulteter sammenlægges, nedlægges og omdøbes. Meget godt (og skidt) kan siges om den såkaldte faglige udviklingsproces, men en ting stikker ud som et hæsligt fejlskud.

Før man havde fået læst notaterne omkring processen igennem, hed Humaniora pludselig ”Faculty of Arts” og samfundsvidenskab hed ”School of Business and Social Sciences”, ligesom de andre nye hovedområder også havde fået nye smarte navne – på engelsk!

Man kan undre sig over, hvem det er,  man ønsker at imponere med disse navne? Danskere forstår dansk bedre end engelsk, og over for de udenlandske studerende bruger man allerede engelske navne. Altså kan det ikke være for at lette forståelsen. Mest tyder på, at de nye smarte navne ikke har andet formål end at være smarte. Navngivningen er således endnu et tegn på den ”engelske syge”, der de sidste mange år har hærget. Det engelske har fået en status som ”det lækre”, mens dansk anses for bondsk og bøvet. Vil man pifte sit udsalg op, kalder man det ”Sale”, og vil man gøre universitetet lidt mere ”lækkert”, giver man hovedområderne engelske navne.

Der hersker ingen tvivl om, at ledelsen har fået bildt hinanden ind, at navngivningen er godt for den internationale profil og konkurrenceevnen både i og uden for Danmark. Samme type vildfarelse har ført til de bizarre situationer, hvor danske undervisere stammer sig gennem en forelæsning på engelsk, alt imens de studerende mister op til 40 % af informationen.

Konservative Studenter anerkender vigtigheden af, at en nation bevarer sit særpræg, at vi som folk har vores sprog og bruger dette – også til forskning og udvikling! Universiteterne har en særlig rolle i at bevare og styrke det danske sprog. Det er på universiteterne, at størstedelen af vidensudviklingen, og dermed også sprogudviklingen, sker. Derfor er universitetet et centralt mål for en sprogpolitik, der så absolut er nødvendig, for at det danske sprog ikke lider uoprettelig skade. Der skal sættes en stopper for, at danskere underviser danskere på engelsk. Hovedområderne skal ikke have engelske navne, men navne som folk kan forstå, og som beskriver, hvad der foregår det pågældende sted. Yderligere ville det være et kæmpe aktiv, hvis der blev gjort en indsats for at få forskerne til også at publicere på dansk.

Alt i alt skal vores sprog meget mere på dagsordenen, hvilket dette indlæg forhåbentligt kan bidrage til.

Konservative Studenter vil i hvert fald kæmpe for at fremme og forsvare det danske sprog.