Aarhus Universitets segl

Rektoratet står ved tiltag om ligestilling.

Svar

Af Jørgen Jørgensen 
Universitetsdirektør

Rektoratet tier ikke om det nye forsøg, der nu er iværksat på Aarhus Universitet for at fremme kvindernes forskerkarriere. Rektoratet har godkendt det forslag, der er udarbejdet af Taskforcen for ligestilling, fordi kvinderne i dag er meget dårligt repræsenteret i lektor- og professorstillinger. Omtrent halvdelen af de ph.d.-studerende er kvinder, men herefter skævvrides kønsfordelingen: 28,6 procent af lektorerne er kvinder, mens kun 11,5 procent af professorerne er kvinder. Rektoratet ønsker at sende et klart signal til institutterne om, at universitetet skal være bedre til at spotte de kvindelige talenter og støtte dem i at gå efter en forskerkarriere.

Forslaget omfatter 20 stillinger i den nuværende normering, hvor Aarhus Universitet har fået tilladelse af Videnskabsministeriet til at dispensere fra ligestillingsloven, hvis der ansættes en kvinde.

De 10 lektorater støttes med et års indledende ansættelse som postdoc. Det forventes, at en god start på lektoratet vil give kvinderne det fornødne skub til at gå videre med en forskerkarriere. Der ydes desuden et engangsbeløb på 100.000 kroner til forskningen, da mange forskere i dag er afhængige af at bruge en del tid og energi på at søge eksterne midler. I de 10 MSO-professorater, som Aarhus Universitet har fået tilladelse til, betaler universitetet lønnen for institutterne i de første to et halvt år.  

Mikkel Freltoft Krogsholm og Mikael Bomholt Nielsen skriver bl.a., at dette initiativ ikke har saglig begrundelse i statistikkerne, og at det vil underminere fagligheden på langt sigt. Tillad mig afslutningsvis at citere medlem af Taskforcen for ligestilling, lektor Vibeke Lehmann Nielsen:

”Der er ingen beviser for, at sådanne initiativer, som det Aarhus Universitet nu tager, er ensbetydende med en underminering af fagligheden. Opfattelsen bygger grundlæggende på en påstand om, at et instituts økonomiske incitamenter perverterer et bedømmelsesudvalgs faglige professionelle normer - og det vel at mærke et udvalg, hvor der sidder repræsentanter fra andre institutter end det, som nyder godt af det økonomiske gode. Jeg savner beviser for denne påstand og for, at et bedømmelsesudvalgs faglige vurdering reelt set lader sig påvirke som påstået.

Desuden er Aarhus Universitets initiativ ikke en permanent løsning, men en saltvandsindsprøjtning med det formål at få ansat flere kvindelige forskere, der kan fungere som rollemodeller og mentorer for de dygtige yngre kvindelige forskere, som sidder rundt omkring. Analyser har således gang på gang vist, at de kvindelige forskere er lige så dygtige som de mandlige, men at de til gengæld er dårligere til at komme under vingerne af og dermed opnå stillinger gennem deres ældre kollegaer.”