Aarhus Universitets segl

Forslag: Flyt dele af DMU til Aarhus

En del af høringsforslaget fra analysegruppen på Aarhus Faculty of Science and Technology er i løbet af en årrække at flytte alle DMU-forskerne i Silkeborg og Kalø og en stor gruppe fra Roskilde til et fælles Århus-institut. Selvom intet endnu er vedtaget, har den idé allerede sat gang i snakken hos forskergrupperne.


Af Kristian Serge Skov-Larsen
ksl@adm.au.dk

Analysegruppen, der kigger på institutstrukturen på Aarhus Faculty of Science and Technology, har i sit første rapportudkast foreslået, at et nyt Institut for Anvendt Økologi i løbet af en periode på tre til fem år samler alle sine aktiviteter i Århus. Bliver det realiseret, betyder det, at alle forskere fra Danmarks Miljøundersøgelser i Silkeborg og Kalø sammen med Afdeling for Marin Økologi i Roskilde til den tid skal flytte arbejdspladsen til Universitetsparken.
Selvom det endnu blot er et forslag, og flytningen ligger år ud i fremtiden, har det allerede sat gang i snakken i de berørte fors-kergrupper.
I Silkeborg sidder i dag 150 ansatte, og her har Jens Bøgestrand, som er tillidsmand for det videnskabelige personale, loddet stemningen.
– Der går rigtig meget snak om forslaget, og der er både gode argumenter for og imod. Overordnet set synes folk, at det giver god faglig mening at komme tættere på de studerende og de andre fors-kere, men for os at se er der også andre gode måder at lave institutstrukturen på, hvor man med fordel kunne bevare og udvikle arbejdspladsen i Silkeborg og måske endda udbygge faciliteterne. Og det er klart, at for den enkelte kan en flytning give private ulemper, siger han.

Begrænset glæde i Roskilde

På Afdeling for Marin Økologi i Roskilde bliver forslaget dog modtaget lidt mindre positivt hos de 50 medarbejdere. Her mener tillidsmand Ole H. Manscher, at flertallet vil forsøge at finde andre jobs på Sjælland, hvis flytningen bliver en realitet.
– I Roskilde er ideerne bag instituttet blevet godt modtaget, men hvis vi skal flytte fysisk, bliver det svært. Vi har ikke noget imod Århus som sådan, men i dag skal der jo to lønninger til at få hverdagen til at hænge sammen, og det er ikke sikkert, at familien kan finde jobs eller vil flytte til Århus. Vi ønsker at bevare den gode arbejdsplads, vi har i dag, ikke fordi vi er sjællandske lokalpatrioter, men fordi den er fagligt god. En tvungen fysisk flytning vil blive opfattet som et ønske om at nedlægge afdelingen i Roskilde, siger han.
På Kalø mener tillidsmand Peter Wind derimod, at de fleste vil være villige til at tage den herfra noget kortere vej til Århus.
– Vi vil selvfølgelig være meget kede af at forlade dette vidunderlige tjenestested tæt på naturen, men den slags kan der ikke tages hensyn til, når det store puslespil om styrkelse af den faglige sammenhængskraft skal gå op. Hvis vi flytter til Århus, vil det give nogle helt unikke faglige muligheder og udfordringer, som vi gerne tager imod. Det vigtige er dog, at vi samtidig skaber en fælles identitet og lige anerkendelse af vores forskellige arbejdsområder – hvad enten det er grundforskning, anvendt forskning, undervisning eller myndighedsbetjening, siger han.

Dekan: Klar til at lytte til faglige argumenter

Dekan Brian Bech Nielsen forstår godt, at en eventuel flytning kan have vidtgående konsekvenser for de berørte medarbejdere, og han understreger, at der ikke er truffet nogen endelige beslutninger endnu. Han vil ikke gå for meget i detaljen med de enkelte forslag, så længe udkastet stadig er i høring, men helt overordnet er analysen bag de samlede institutter, at det skaber mere synergi.
– Vi har fået den opgave at styrke det faglige samarbejde på tværs, og det har vi forsøgt med det udkast, som nu er sendt i høring. Nu er vi spændt på at høre tilbagemeldingerne fra medarbejderne, hvor vi selvfølgelig er parate til at lytte til gode, stærke, faglige argumenter. Og så retter vi til, hvor der måtte være skævheder. Men der skal ikke være nogen tvivl om, at målet er, at vi fagligt set kommer styrket ud af arbejdet.

 


Den faglige udviklingsproces

På hjemmesiden www.au.dk/fu kan du følge med i den faglige udviklingsproces.
Lige nu finder du blandt andet:

Aarhus Faculty of Science and Technology

  • Rapport fra hovedområdets analysegruppe om den fremtidige faglige organisering
  • Rapporter fra de fleste af fakultetets administrative kortlægningsgrupper

Aarhus Faculty of Arts

  • Baggrunden for nedsættelsen af den nye task force, der skal arbejde med institutstrukturen

Aarhus School of Business and Social Sciences

  • Rapport fra hovedområdets analysegruppe om den fremtidige faglige organisering, som den så ud, da den blev sendt i høring midt i oktober
  • Omkring den første december vil resultatet af den netop afsluttede høringsrunde og ønskerunde blandt det videnskabelige personale desuden blive offentliggjort på hjemmesiden.

Aarhus Faculty of Health Sciences

  • Rapport om den fremtidige faglige organisering

Administrationen

  • Arbejdsgruppen vedrørende organisering af administrationen har sammen med de syv arbejdsudvalg præsenteret deres foreløbige forslag til fremtidens administrative strukturer ved en temadag den 19. november.


Alle oplæg fra dagen kan findes på hjemmesiden au.dk/fu