Aarhus Universitets segl

Genindfør gruppeeksamen

Eksamensformer

Af Thomas Medom
Specialestuderende på DPU, Aarhus Universitet
folketingskandidat for SF

UNIvers har via en videooptagelse dokumenteret, at videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen var på kant med sandheden i et samråd i Folketinget, da hun benægtede at have sagt, at hun ville genindføre gruppeeksamen på universiteterne.
Det er ærgerligt, at ministeren ikke længere ønsker at genindføre en moderne eksamensform og ikke har tiltro til, at universiteterne selv er i stand til at tilrettelægge den mest optimale eksamensform. De nuværende eksamensformer er ofte håbløst gammeldags og er samtidig meget dyre. Hvis politikerne derimod havde tillid til selvstyret på universiteterne, kunne man både opnå moderne prøveformer og frigive økonomiske midler til undervisning og forskning.

Der er mange fordele ved gruppeeksamination. Den kan være med til at skærpe evnerne til at samarbejde om et emne eller en opgave. Det er samtidig en bedømmelsesform, der fremmer planlægning, organisering og blikket for de studerendes forskellige arbejdsgange og styrker. Det er netop via en eksamensform, der prioriterer samarbejde, at man opnår fokus på de kompetencer, som efterspørges i brede dele af erhvervslivet. Det kan derfor heller ikke undre, at netop erhvervslivet i årevis har efterspurgt en genindførelse af gruppeeksamination.

Desuden er det dokumenteret adskillige gange, at individuel eksamination er yderst omkostningstung. Der bruges enorme ressourcer på at teste og efterprøve i det danske uddannelsessystem, og de ressourcer, som universiteterne kunne spare, kunne kanaliseres over i flere undervisningstimer, bedre faciliteter og mere forskning. Det ville i øvrigt være en fornuftig afløser for den sparekniv, som regeringen ellers har svunget over universiteterne de seneste ti år.

At det ikke skulle være muligt at bedømme den enkelte studerende i en gruppe, er også uden hold i virkeligheden, for med gruppeeksamener opnår underviserne mere tid til den enkelte eksamen, f.eks. til at gå endnu mere i dybden med pensum eller til krævende praktiske prøver. Ved en individuel mundtlig prøve er der sjældent mere end 15-20 minutter til eksamination. Man skal ikke være professor for at forstå, at det ikke altid er den bedste bedømmelsesform, f.eks. i meget detaljerige emner.
Det står klart, at regeringen mangler gode argumenter for at fastholde modstanden mod moderne eksamensformer. I stedet får man indtrykket af, at holdningen bygger på en dyb mistillid til de danske uddannelsesinstitutioner, for Danmarks dygtigste undervisere og forskere kan naturligvis godt bedømme den enkeltes præstation, selvom han eller hun sidder ved siden af et par kammerater.

Der er brug for en mere moderne lovgivning, der også belønner samarbejde og fleksibilitet. Derfor skal studerende igen kunne sidde flere ad gangen ved det grønne bord, og det bør være op til den enkelte uddannelsesinstitution selv at vurdere, hvordan viden, kvalifikationer og kompetencer bedst efterprøves hos de studerende.

 


Debat

Har du et synspunkt eller en kommentar, så bland dig i debatten.
Send en mail til univers@au.dk eller ring på 6020 2626.

Se deadlines for debatindlæg på www.au.dk/univers/deadline