Aarhus Universitets segl

Kvinder ryger sig til ligestilling

Af Astrid Hellerup Madsen
ahm@adm.au.dk

Spørgsmål:

Hvorfor lever kvinder længere end mænd i Danmark?
Lise Andersen, 7. semester
Nordisk sprog og litteratur

Svar:

Danmark er gennemsnitslevealderen 76,5 år for mænd og 80,8 år for kvinder. Danske mænd er desværre mere tilbøjelige til at dø på grund af ulykker i 15-30 års alderen, end kvinder er, og også til både at ryge og drikke livet igennem, og dette afspejler sig i de hårde tal.
Men mændene haler ind på kvinderne. Kvinders middellevetid er nu 4,3 år højere end mænds, hvilket historisk set er en lille forskel. For 20 år siden var forskellen på 5,7 år. Det har at gøre med, at selvom der stadig er flere mandlige end kvindelige rygere, er andelen af rygende mænd faldet mere i forhold til antallet af kvindelige rygere. En del af grunden til mænds stigende gennemsnitslevealder kan tilskrives dette fald, men andre ændringer i livsstil såsom sundere kost og øget fysisk aktivitet har sandsynligvis også haft betydning. Derudover har forbedret behandling af sygdomme generelt og færre dødsfald i trafikken også påvirket middellevetiden for både mænd og kvinder i en positiv retning.

Er det rigtigt, at svenskere lever længere end danskere?
Ja, det er det. For kvinderne er den største grund til denne forskel formodentlig, at de danske kvinder var de første, som for alvor kom ud på arbejdsmarkedet. Og dermed var de også hurtige til at adaptere til mændenes livsstil – især hvad angår rygning og højst sandsynligt også stress. Rygere lever 7-10 år kortere end folk, der aldrig har røget, og procentvis ryger færre svenskere end danskere. Set i den sammenhæng er rygning sandsynligvis den væsentligste årsag til den relativt dårlige udvikling i middellevetiden i Danmark frem til i dag sammenlignet med for eksempel Sverige.   


Jane Nautrup Østergaard, postdoc, ph.d. og
Christina Catherine Dahm, postdoc, ph.d.           
Afdeling for Epidemiologi, Institut for Folkesundhed


 

Frit en forsker

Udnyt den store hjernemasse på Aarhus Universitet.
Har du en ide til frit en forsker, så send en mail til redaktionen på univers@au.dk