Aarhus Universitets segl

Fem år mere til Nobel-samarbejde

Tre millioner kroner fra rektoratet på Aarhus Universitet sikrer, at Institut for Økonomi kan forlænge sit samarbejde med den nykårede nobelprisvinder i økonomi.


Af Helge Hollesen
hho@.adm.au.dk

Forskerne på Økonomisk Institut kan se frem til endnu fem års tæt samarbejde med professor Dale T. Mortensen, der for nylig modtog nobelprisen i økonomi. Med en bevilling på 600.000 kroner årligt i fem år betaler rektoratet på Aarhus Universitet den amerikanske forskers løn.
De tre millioner kroner sikrer, at Dale T. Mortensen kan blive tilknyttet en ny forskningsenhed på instituttet, som i september fik 10 millioner kroner fra Forskningsrådet for Samfund og Erhverv. Enheden, der ledes af professor Bent Jesper Christensen, skal finde bedre redskaber til at styre arbejdsløshed samt analysere lønspredningen og udviklingen i virksomheders effektivitet.

Bedre viden om arbejdsmarkedet

Dale T. Mortensen ser frem til at fortsætte det næsten 30 år lange, tætte samarbejde med kollegerne i Århus.
– Vi har i de seneste år skabt en meget aktiv forskningsgruppe, som har udforsket mange områder inden for arbejdsmarkedsforhold, familierelationer og industriel økonomi baseret på data fra de unikke danske registre, siger Dale T. Mortensen, som siden 2006 har været fast tilknyttet Institut for Økonomi på et femårigt Niels Bohr-gæsteprofessorat fra Danmarks Grundforskningsfond.
Adgangen til de danske registre er da også en af årsagerne til, at Dale T. Mortensen ønsker at fastholde samarbejdet med Århus-forskerne.
Den nye forskningsenhed ”Cycles, Adjustment and Policy” skal bruge registrene til at udvikle bedre modeller for større økonomiske udsving i samfundet og sikre, at nye teorier og metoder bliver taget i brug, bl.a. som middel mod arbejdsløshed.
– Det vil være i hele samfundets interesse at få forholdene på arbejdsmarkedet bedre belyst, siger professor Bent Jesper Christensen.

Styrker strategien

Arbejdsmarkedsforskerne i Århus har internationalt en høj profil, men Institut for Økonomi er internationalt anerkendt på flere af sine kerneområder. Det har medført et tæt samarbejde med mange udenlandske forskere, som understøtter en strategi med fokus på, at de bedste unge internationale forskertalenter søger ind på instituttets ph.d.-programmer.
– Det er afgørende, at vi nyder international anerkendelse på flere af vore kerneområder. Så også her har ansættelsen af Dale Mortensen stor betydning, siger institutleder Per Baltzer Overgaard.