Aarhus Universitets segl

Kvadratmeter-problemer i de næste seks år

Studerende, der sidder på trappen til forelæsningerne ved se-mesterstart, og forskergrupper, der må leje sig ind i bygninger over hele Århus.
Det er allerede virkeligheden på flere af universitetets hovedområder, og ifølge universitetets visionsplan vil pladsbehovet fortsætte med at stige kraftigt i de næste seks år. Ifølge planen vil det betyde, at der i alt bliver behov for cirka 165.000 ekstra kvadratmeter på universitetet i perioden – eller en stigning på over 25 procent. Først i slutningen af den kraftige vækstperiode – i 2016 eller 2017 – står de store byggerier klar, som skal tage presset af kvadratmeterbehovet.  
– Vi gør alt, hvad vi kan på den korte bane for at give både studerende og ansatte de bedst mulige vilkår, men vi vil samtidig følge den overordnede visionsplan, så vi ikke bygger til i tilfældig knopskydning. Nybyggeri tager tid, og for at løse de akutte problemer i mellemtiden arbejder vi eksempelvis på at finde supplerende kvadratmeter, vi kan leje i nærmiljøet, siger prorektor Søren E. Frandsen.