Aarhus Universitets segl

Massevis af Sapere Aude-bevillinger til AU

Hele 28 forskere på Aarhus Universitet modtager midler fra Det Frie Forskningsråds nye program.


Af Rikke Carlsen
rc@adm.au.dk

De første midler fra Det Frie Forskningsråds program ”Sapere Aude – Vov at vide” er nu offentliggjort.
Formålet med Sapere Aude-bevillingerne er at udvikle de dygtigste forskertalenters evner nationalt og internationalt samt at skabe en tydelig karrierevej for dem.
Programmet har tre trin af bevillinger. Foreløbig gives der dog kun bevillinger til de første to trin: DFF-Ung Eliteforsker og DFF-Forskningsleder.
I alt er 69 bevillinger delt ud, og af disse er hele 28 gået til forskere på Aarhus Universitet – en skal dog udføre sit projekt i udlandet.
Det Frie Forskningsråd har valgt at give bevillinger for i alt knap 340 millioner kroner, hvoraf cirka 40 procent gik til forskerne fra Aarhus Universitet.
Forskerne hædres på EliteForsk-konferencen den 27. januar 2011.

Fem af tolv er kvinder

Bevillingerne gives på baggrund af ansøgninger fra forskerne til konkrete forskningsprojekter.
En af opfordringerne har været at få flere kvinder til at søge bevillingerne. Derfor er det værd at notere sig, at blandt de tolv etablerede forskere på Aarhus Universitet, som får midler fra Sapere Aude, er næsten halvdelen, nemlig fem af dem, kvinder.
Adjunkt Victoria Birkedal fra Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO), Det Naturvidenskabelige Fakultet, er en af dem. Hun modtager desuden en af de største summer – godt 8,6 millioner kroner – til forskningsprojektet ”From single molecule studies to functional nucleic acid nanostructures”.
Victoria Birkedal har en baggrund i fysik og en ph.d.-grad fra Schweiz, hvor hun er opvokset. Hun kom til Danmark i 2004, hvor hun først var ansat ved Kemisk Institut som postdoc, og i 2006 blev hun ansat som Steno-stipendiat ved iNANO.
I hendes tilfælde er Aarhus Universitets mål om at tiltrække og fastholde udenlandske forskere altså lykkedes.

 

Sapere Aude-bevillinger

Læs om bevillingsmodtagerne fra Aarhus Universtitet