Aarhus Universitets segl

Open Access presser tidsskrifter

Århusianske tidsskrifter efterlyser kompensation for gratis adgang til deres artikler.


Af Helge Hollesen
hho@.adm.au.dk

Paradokset er påfaldende. På den ene side skal tidsskrifter ligge til fri afbenyttelse på internettet for at få økonomisk støtte fra Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK). På den anden side betyder det, at de samme tidsskrifter får færre indtægter.
– Pengene kompenserer ikke for de indtægter, vi taber, når der bliver Open Access til vores tidsskrift, siger professor Torsten Borring Olesen fra det nye historiske tidsskrift temp.
– Når rådet kræver Open Access til vores tidsskrift senest et år efter, det er udgivet, fjerner man en del af det økonomiske grundlag, fordi salget bliver mindre. Det skal der findes en løsning på, siger han om fremtiden for det nye tidsskrift, der er en fusion af Den Jyske Historiker og tidsskriftet Historie.
– Det bliver da spændende at se, hvor mange der vil abonnere på tidsskriftet, når de ved, det bliver gratis tilgængeligt inden for et år, siger Torsten Borring Olesen.

Naive forestillinger

Han er som andre tidsskriftredaktører ved Aarhus Universitet principielt tilhænger af, at Open Access sikrer fri adgang til forskningen.
– Men det kræver et økonomisk grundlag, siger han.
Samme holdning har souschef Carsten Fenger-Grøndahl fra Aarhus Universitetsforlag, der udgiver tidsskriftet K&K (Kultur & Klasse), som efter et år kan downloades gratis.
– Der er nogle naive forestillinger om, at nettet kan gøre viden gratis tilgængelig. Men der er arbejde forbundet med viden. Nogen skal jo sikre, at de rigtige brugere opdager, at den relevante viden for dem er tilgængelig, siger han og understreger, at Open Access-effekten stadig er uklar.
– Salget bliver mindre, men der er også en reklameeffekt, når flere får kendskab til det, der bliver publiceret.

Kompensation

Det idéhistoriske tidsskrift Slagmark får ingen økonomisk støtte fra FKK. De enkelte numre af tidsskriftet kan først hentes gratis på nettet fem år efter, de er udgivet. Redaktør Rikke Peters mener dog, at FKK’s krav om, at artikler skal være på Open Access senest et år efter udgivelse, er en brugbar model.
– Uden en ”forsinket” Open Access risikerer man, at de fleste dansksprogede videnskabelige tidsskrifter lukker i løbet af to-tre år. Men der skal i hvert fald i en overgangsperiode være en økonomisk kompensation for de indtægter, der forsvinder. Der er jo også administrative og tekniske omkostninger, hvis den digitale udgivelse skal være i orden, siger Rikke Peters.


 

Open Access

Open Access betyder, at der er gratis og direkte adgang til videnskabelig information via internettet.
Aarhus Universitet anbefaler alle forskere at gøre deres artikler tilgængelige via Open Access samtidig med, at de publicerer dem i videnskabelige tidsskrifter.