Aarhus Universitets segl

Tværfaglig viden om hjernen

Forskere fra alle fakulteter sætter fokus på hjernen i det tværfaglige netværk MINDLab.

Af Ida Hammerich Nielson
ihn@adm.au.dk

Hjernen er fællesnævneren for 80 forskere fra alle fakulteter ved Aarhus Universitet, der er samlet i det tværfaglige netværk MINDLab. Deres fælles vision er at forstå hjernen bedre ved at kombinere forskellige discipliner som for eksempel naturvidenskab, religionsvidenskab og psykologi.

Til at indfri den vision har forskerne i MINDLab fået en bevilling på 120 millioner kr. fra Videnskabsministeriets UNIK-initiativ, som skal fremme dansk forskning i verdensklasse. En lang række forskningsgrupper har fungeret inden for rammerne af MINDLab i godt et år, og nu præsenterer de deres forskning ved et stort åbningssymposium i Søauditorierne.

– Traditionelt har forskere fokuseret på et niveau ad gangen. Man har enten set på, hvordan hjernens celler opfører sig isoleret set, eller man har set på, hvordan hjernen lærer. Men det har vist sig, at vi kan forstå langt mere, hvis vi kombinerer forskellige tilgange, forklarer professor Leif Østergaard, der er projektleder for MINDLab.

Forskerne underviser hinanden

– MINDLab er et udtryk for, at at interessante videnskabelige erkendelser ofte opstår i tværfaglige projekter. Vi kan forstå langt mere om hjernen, når vi kombinerer forskellige faglige tilgange, siger Leif Østergaard.

Men det tager tid, når forskellige faggrupper som f.eks. biologer, fysikere, psykologer og sprogforskere skal opbygge en fælles forståelse af, hvordan de videnskabelige problemstillinger skal angribes, understreger Leif Østergaard.

Derfor skal forskerne i det fem-årige UNIK-projekt også undervise hinanden. Lægerne hjælper fysikerne og sprogforskerne med at forstå, hvordan hjernen er opbygget, og fysikerne kan hjælpe læger og sprogforskere med at forstå scanningsmetoder. Sprogforskerne kan tilsvarende give lægerne og fysikerne viden om, hvordan mennesker kommunikerer med hinanden.

Læs mere om MINDLab og åbningssymposiet på www.mindlab.au.dk/