Aarhus Universitets segl

Mentorordning en succes

På Handels- og IngeniørHøjskolen i Herning (AU-HIH) har man lavet omfattende mentorordninger for de studerende. Og det kan mærkes på efterspørgslen af de færdiguddannede kandidater.

 

Af Louise Debois
ldn@adm.au.dk

Få en mentorvirksomhed, og få forbedret dine jobmuligheder. Sådan lyder budskabet fra Handels- og IngeniørHøjskolen i Herning (AU-HIH). Her tilknyttes studerende en mentorvirksomhed, som de samarbejder med i forbindelse med deres projektopgaver. Nogle studerende deler flere år af deres studietid mellem universitetet og mentorvirksomheden, hvor de får faglig sparring og coaching af mentorer, der ofte selv er akademikere. Det er AU-HIH, der står for at matche studerende med mentorer og virksomheder, og mentorordningen kan aflæses direkte på jobstatistikken, fortæller lektor Jørgen Mouridsen, der er ansvarlig for mentorordningen på AU-HIH:
   – Stort set alle studerende, der har været igennem vores mentorordning, står med et job den dag, de er færdige.

Leg med lego

Heidi Bo Kjeldbjerg læser Global Management and Manufacturing ved AU-HIH på syvende semester, som er det afsluttende semester i hendes ingeniøruddannelse. På tredje semester fik hun mulighed for at få LEGO Koncernen som sin mentorvirksomhed, og siden har hun brugt halvdelen af hvert semester samt et praktiksemester på at løse konkrete opgave for LEGO Koncernen i virksomhedens forskellige afdelinger. I øjeblikket laver hun afgangsprojekt – i samarbejde med LEGO Koncernen, selvfølgelig. Hun mener, at mentorordningen er noget af det bedste ved uddannelsen:
   – Det er en helt unik mulighed for at prøve sig selv af i forskellige virksomhedssammenhænge. Man får udbygget og udfordret mange forskellige kompetencer, forklarer hun.

Giver faglig selvtillid

Heidi Bo Kjeldbjerg har blandt andet beskæftiget sig med procesoptimering internt i LEGO Koncernen, og hun har været med til at fremstille en ny serie af legoklodser. Men det er ikke den helt konkrete arbejdserfaring fra afdelingerne, hun peger på som det mest lærerige ved mentorordningen.
   – Det giver meget stor faglig selvtillid at have prøvet sig selv af i en virksomhed. Når jeg læser jobannoncer i dag, bliver jeg ikke skræmt. Tværtimod. Jeg er ikke i tvivl om, at jeg kan mit kram, for jeg er blevet testkørt, konstaterer Heidi.

Enormt ressourcekrævende

Til sommer kan Heidi Bo Kjeldbjerg kalde sig bachelor, men stillingsannoncer er ikke længere noget, hun bruger tid på. Hun har nemlig allerede fået arbejde:
   – Jeg er blevet tilbudt et job i en af LEGO Koncernens udviklingsafdelinger, hvor jeg blandt andet skal arbejde med strategisk produktudvikling og produkters påvirkning af omgivelserne. Jeg er faktisk gået i gang, fortæller hun begejstret.
    Jørgen Mouridsen bekræfter, at mentorordningen er en ubetinget succes. Men det er samtidig enormt ressourcekrævende at finde mentorer og virksomheder til de studerende, og han kan derfor godt forstå, at andre enheder på AU ikke tilbyder et lignende omfattende mentorprogram.
   – Vi har valgt at satse strategisk på det, men især efter finanskrisen kræver det meget at finde tilstrækkeligt med mentorer, forklarer han.

Alle AU-studerende kan få en mentor

Men det er faktisk muligt for alle AU-studerende at få en mentor. Career Development under AU udbyder mentorordningen cand.selv – cand.mentor. Her kan studerende få tildelt en mentor, der gennem tre møder fungerer som karriererådgiver, inspirator og coach. Men kun ganske få benytter sig i øjeblikket af tilbuddet, og det er rigtig ærgerligt, mener Lotte Eskildsen, som er hovedansvarlig for ordningen.
   – Vi får rigtig gode tilbagemeldinger fra studerende, der har haft en mentor. De bliver klogere på sig selv og bliver mere afklarede omkring, hvad de vil med deres studium. Og så får de studerende udviddet deres netværk, siger hun og opfordrer alle interesserede til at henvende sig.

 

Mentorordning

Der findes en række forskellige mentorordninger på Aarhus Universitet. Det er institutterne og fakulteterne selv, der udbyder og tilrettelægger forløbene. Kontakt derfor dit institut eller fakultet for at høre, hvad det har at tilbyde.

Fælles for alle AU-studerende er mentorordningen cand.selv – cand.mentor, som udbydes af Career Development under AU. Her matches en studerende og en mentor ud fra den studerendes uddannelse og jobønske og mentorens jobfunktion.

Læs mere på www.au.dk/mentor