Aarhus Universitets segl

Mød en TAP: Vi styrker lederne

HR-chefen på Det Naturvidenskabelige Fakultet har introduceret test af de ansatte som et af redskaberne til at gennemføre fakultetets strategi.

Af Helge Hollesen
hho@adm.au.dk

Da Lise Bak Winther for et års tid siden vendte tilbage til Aarhus Universitet for at stå i spidsen for Human Resource-arbejdet på Det Naturvidenskabelige Fakultet, var der to medarbejdere på afdelingen. Nu er yderligere otte kommet til, og om kort tid ansættes endnu to. Udviklingen på fakultetet er sigende for den stigende opmærksomhed på universitetets menneskelige ressourcer.
    Alle ansatte i Lise Bak Winthers afdeling er kvinder, og sammen skal de klæde fakultetets ledere på til at møde fremtidens udfordringer.
   – Det er et arbejde, der rykker, og det er det gode ved det. Vi er med til at styrke lederne og gøre organisationen mere effektiv, siger Lise Bak Winther om sit arbejde.

Sparring
HR-afdelingen kom endelig på plads den 1. januar i år som resultat af en ny struktur på Det Naturvidenskabelige Fakultet. Her er it, økonomi og HR nu forankret i tre centre, som servicerer de ni institutter og en lang række forskningscentre.
   – Vores mål er at være sparringspartnere for lederne på institutterne i forhold til personaleledelse. De er fagligt dygtige, men de skal også fra bunden af lære at have ansvar for, at medarbejderne trives og udvikles. Det skal understøtte de strategier, som er lagt ud i forhold til de faglige mål, forklarer Lise Bak Winther.
    Hun trækker bl.a. på sine erfaringer fra Grundfos, hvor hun i to år var sparringspartner for ledergruppen inden for produktionen i den verdensomspændende pumpevirksomhed.
   – På Grundfos forventer lederne at få support og sparring. Omvendt var det her på fakultetet os, der skulle overbevise lederne om, at vi faktisk kan bruges til noget. Men jeg synes, vi har fået en god modtagelse, siger Lise Bak Winther.

Tester typer
Et af de HR-værktøjer, som Lise Bak Winther har med fra Grundfos, er den såkaldte PI-analyse (predictive index). Den bruges til at teste stærke og svage sider hos ansatte og ansøgere.
   – Resultaterne kan holdes op mod ledelsens forventninger, eller de kan bruges til at tilrettelægge karriereforløb. F.eks. nytter det jo ikke at udpege en leder, der ikke kan uddelegere opgaverne, fastslår HR-chefen, der også har testet både dekanen, institutledere og andre ledende medarbejdere.
   – Det var primært for, at de skulle kende værktøjet, men det gav også anledning til nogle gode snakke, og nu har institutlederne taget værktøjet til sig.

Ansættelser til tiden
Som en af sine første opgaver gik HR-afdelingen i gang med at udvikle konceptet for de såkaldte MUS-samtaler, hvor der er fokus på den enkelte medarbejders udvikling.
   – En af de store opgaver er jo at koble fakultetets strategi sammen med efteruddannelse af de enkelte medarbejdere, forklarer Lise Bak Winther.
    Et andet af HR-chefens mål er at sikre, at ansættelser "kommer til tiden". Den kryptiske formulering dækker over, at en nyansat fra dag ét skal have papir på sin ansættelse og råde over både pc og mobiltelefon.
   – Det er en vild ambition, bemærker Lise Bak Winther.

Mentorer for kvinder
En af de nyeste opgaver i HR-arbejdet er at få flere kvindelige forskere på fakultetet.
   – Vi har netop startet et mentorprogram, hvor erfarne forskere vejleder kvindelige forskere på postdoc- eller adjunktniveau. Men det er et langt, sejt træk og nok den største udfordring for os, siger Lise Bak Winther, som ser en udfordring i, at hendes afdeling er et godt eksempel for andre.
   – Selvfølgelig skal vi helst være den mest tilfredse afdeling. Og selv om vi knokler, så signalerer jeg, at det er i 37 timer, vi knokler hver uge. Jeg øver mig på selv at indfri det mål.

Institutledere er tilfredse med HR

Michael Møller Hansen institutleder på Biologisk Institut er meget positiv over for den HR-afdeling, som har fungeret på Det Naturvidenskabelige Fakultet siden 1. januar.
   – Det er for tidligt at evaluere på den support, afdelingen tilbyder. Men vi er ved at udvikle et spændende koncept for vores mus-samtaler, og jeg synes også, at afdelingen giver overskud til at følge op på korttidsansættelser, f.eks. i forbindelse med vores postdocs, siger han.
    På Institut for Fysik og Astronomi er institutleder Brian Bech Nielsen tilfreds med den professionalisering af ansættelser, konfliktløsning og andre personalespørgsmål, som nu er implementeret på Det Naturvidenskabelige Fakultet.
    Han vil bl.a. trække på HR-afdelingens PI-analyse i forbindelse med de forestående MUS-samtaler.
   – Jeg har selv været gennem testen og synes, den er et fornuftigt værktøj som et af flere input i forbindelse med ansættelse og udvikling af medarbejderne. Men jeg vil kun bruge den som et tilbud til mine videnskabelige medarbejdere, siger Brian Bech Nielsen.