Aarhus Universitets segl

"Tag os med på råd"

Studenterrådet vil deltage aktivt i udviklingen af det nye AU.

Af Bjørg Tulinius
btu@adm.au.dk

– Brug de studerende i processen. Lad os deltage i de forskellige møder og debatter om den faglige udviklingsproces – vi vil nemlig meget gerne være med til at bidrage til et godt universitet.
Sådan siger Studenterrådets formand Thea P. Frederiksen, når hun bliver spurgt om, hvordan hun ser de studerendes rolle i den kommende ommøblering af universitetets fakulteter og institutter.  

Ingen umiddelbar inddragelse
Studenterrådsformanden synes, det er meget forkert, at der ikke blev gjort noget særligt for at fortælle netop de studerende om den faglige udviklingsproces. Studenterrådet læste om de nye udviklingsplaner i rektoratets nyhedsbrev, og her oplevede de ikke, at der var tænkt på de studerende som en særlig målgruppe.
– Jeg synes faktisk, der er rigtig meget positivt ved de nye tanker.  Men jeg oplevede udmeldingen fra rektoratet som meget lukket og som noget, der i hvert fald ikke indbød os studerende til diskussion og debat. Først efterfølgende havde vi et møde med rektor, og det var fint, for her opdagede vi, at processen nok slet ikke er så lukket, som vi først troede, siger Thea Frederiksen.

Fordel for de studerende
Studenterrådets formand kan faktisk se nogle gevinster for de studerende ved et AU med færre hovedområder og en mere gennemskuelig administration.
– Som studerende er det klart en fordel, hvis uddannelsesmarkedet bliver mere åbent. I dag oplever vi tit barrierer, når det handler om at sammensætte uddannelser på tværs, både på fakultets- og institutniveau, siger formanden, der også tror, at processen kan få positive konsekvenser for fusionen.
– Når man ryster posen, så bliver folk selvfølgelig rodløse i starten, men så begynder man hurtigt at søge nye rødder.

Husk det nære
Studenterrådet vil opfordre de studerende til at deltage i debatten om fremtidens Aarhus Universitet. For selv om mange af resultaterne af udviklingsprocessen nok først får konsekvenser for fremtidens AU-studerende, er det vigtigt, at nuværende studerende bidrager med erfaringer og visioner.
– Når vi ændrer fakultetsstrukturen, tror jeg, vi skal huske at holde fast i, at den lokale forankring og nærmiljøet er meget vigtigt. Hvis det hele bliver alt for stort med megacentre og store fagmiljøer, risikerer vi faktisk at miste den tværfaglighed, som det hele jo gerne skulle munde ud i. Så risikerer vi, at det bliver én bestemt faglighed, der dominerer, og så vil diversiteten være truet, siger hun.