Aarhus Universitets segl

Hvad er kapsejladsen?

Kapsejladsen er en stor begivenhed på Aarhus Universitet.
Besøgstallet har de senere år været i størrelsesordnen 10-12.000.
Selve kapsejladsen går ud på, at fem medlemmer fra hver af de udvalgte 12 festforeninger dyster om, hvem der efter tur hurtigst kan ro over søen, bunde en øl, løbe ti gange rundt om flasken, ro tilbage igen og give stafetten videre til den næste. Vinderne får overdraget Det Gyldne Bækken. 
Se mere på www.kapsejladsen.dk

Sidste års vindere

Hvor hurtig skal man egentlig være til at padle, bunde og løbe rundt om en flaske for at have en chance i den traditionsrige og benhårde kapsejlads? UNIvers har brudt sidste års finaleheat fra Økonomisk Forening ned i de forskellige discipliner, som man skal mestre for at vinde denne fantastiske universitære firkamp.

1. sejlads
Gennemsnit: 12,51 sekunder
Kommentar: Deltagerne er endnu friske, og adrenalinen kører på fuld skrue. Der bliver virkelig padlet igennem.

Øldrikning
Gennemsnit: 6,43 sekunder
Kommentar: Øllen skal bundes, så skummet står under etiketten, ellers giver dommerne straføl. Sammenlignet med de indledende heats var økonomerne lidt langsommere til denne disciplin i finalen. Det kan skyldes, at der allerede lå én unipark-varm pilsner og rumlede i maven.  

Løb om flaske
Gennemsnit: 10,90 sekunder
Kommentar: Sejladsens mest teknisk krævende øvelse. Man kan vælge at bruge enten den traditionelle løbeteknik, hvor der spurtes om flasken, eller hoppeteknikken, hvor runderne tages i små kaninspring.

2. sejlads
Gennemsnit: 14,09 sekunder
Kommentar: Denne sejlads er lidt langsommere, fordi man også skal vende båden for den efterfølgende deltager på den modsatte bred. Nu kan mælkesyren mærkes i armene. Her er stafetdeltageren helt afhængig af holdets ”6.-mand”, der står i våddragt på øldrikker-bredden og dirigerer sejlretningen med armbevægelser.

Samlet tid
Gennemsnit: 46,89 sekunder
Den hurtigste økonom klarede sejladsen på 44,49 sekunder, mens den kvindelige deltager, som sejlede sidst, tog søturen på 49,9 sekunder.

Gense alle sidste års heats på www.au.dk/kapsejlads