Aarhus Universitets segl

Igen stigning i kvote 2-ansøgninger

Igen stigning i kvote 2-ansøgninger

Optællingerne af kvote 2-ansøgninger for 2010 viser, at 20 procent flere i år har valgt Aarhus Universitet som deres første prioritet i denne ansøgningsrunde.
En række andre universiteter har fået endnu flere.

Af Kristian Serge Skov-Larsen
ksl@adm.au.dk


Hvis antallet af kvote 2-ansøgninger kan tages som pejlemærke for noget som helst, så venter der endnu et år med rekord-optag på landets universiteter.
I år har 20 procent flere kvote-2-ansøgere valg Aarhus Universitet, som deres foretrukne universitet – fra 2.722 sidste år til 3.277 i dette års ansøgningsrunde. Men på både Aalborg og Syddansk Universitet er stigningen endnu højere. De har fået henholdsvis 48 pct. og 62 pct. flere 1. prioritetsansøgninger ved dette års ansøgningsrunde.
Det viser de samlede tal, som Den Koordinerede Tilmelding netop har offentliggjort.
At ansøgertallet i år samlet set er vokset så markant, kommer egentlig ikke bag på Annette Lund, der er souschef i AU Studieadministration.
– Vi ser en tendens, hvor de unge går med livrem og seler og søger ind via kvote 2, selvom mange af dem har et karaktersnit, så de kan forvente at komme ind via kvote 1. De vil være helt sikre på at komme ind på drømmestudiet, og derfor søger de begge kvoter, forklarer hun.
Annette Lund mener også, at en del af det øgede ansøgertal kan skyldes, at Undervisningsministeriet og Videnskabsministeriet i februar sendte en påmindelsesmail til potentielle ansøgere til videregående uddannelser. Sidste år kom denne påmindelse først senere i foråret, og det kan have fået flere til at søge allerede i marts.

Behandles to gange
Optagelsessystemet er skruet sådan sammen, at ansøgere, der har gennemsnittet til at komme ind på et studium via kvote 1, der har ansøgningsfrist til juli, bliver optaget via den kvote – også, selvom de har sendt deres ansøgning ind som en kvote 2-ansøgning til fristen midt i marts. På den måde kommer de potentielle studerende, der har sendt deres ansøgning ind i kvote 2, med i begge runder.
– Det betyder selvfølgelig mere administration for os, men ansøgerne selv skal egentlig ikke gøre andet end at aflevere deres ansøgning i bedre tid. Og det er jo ikke svært at forstå, at man ønsker at gøre sine chancer så gode som muligt, siger Annette Lund.
Endnu er der ikke klarhed over det samlede ansøgerantal via kvote 2, men studieadministrationen taster og taster for at få sat skik på de mange papirer.
Sidste år modtog Aarhus Universitet i alt 17.017 ansøgninger fra potentielle studerende i både kvote 1 og 2, hvilket var det højeste antal nogensinde. Om det markant højere kvote 2-tal betyder, at det i år bliver overgået, er det ifølge Annette Lund for tidligt at spå om.