Aarhus Universitets segl

DEN GRØNNE SUPERLIGA

Mens AU fortsat mangler en klar miljø­strategi, går andre universiteter langt i bestræbelserne på at fremme miljøbevidstheden


Af David Langran
dl@adm.au.dk


College of the Atlantic, USA:
College of the Atlantic tilbyder kun én forelæsningsrække: human økologi - et studie i menneskets forhold til miljøet. Med sin placering på en ø ud for Maines kyst og Acadia National Park som kulisse kunne College of the Atlantic godt minde mere om et bofællesskab for hippier end et universitet. Men tag ikke fejl: Universitetets studerende kan bryste sig af en række imponerende resultater - f.eks. havde 4 af dem lederroller på FN-konferencen i Polen i 2008. Universitetet, der har været fuldstændigt CO2-neutralt siden 2007, drives udelukkende ved hjælp af vedvarende energikilder, og det tilhørende landbrug forsyner stedet med en stor del af deres frugt og grønt.

Göteborgs Universitet, Sverige:
Nok Europas grønneste universitet og det eneste universitet i verden, der er miljøcertificeret i henhold til både europæiske og internationale standarder. Bæredygtig udvikling er en central del af universitetets forskning, og disse principper finder også anvendelse på selve universitetet, idet alt affald sorteres og genbruges, alle indkøb er underlagt miljøkontrol, og desuden stiller universitetet cykler til rådighed for de ansatte i arbejdsøjemed.

EARTH University, Costa Rica:
I 1990 så et privat universitet dagens lys i Costa Rica: EARTH University. Universitetet underviser de studerende i, hvordan man kan bidrage til bæredygtig udvikling i troperne. Eksplosiv befolkningstilvækst og intensiv opdyrkning af jorden fremprovokerede en landbrugskrise i den centralamerikanske region i 1980’erne, og EARTH University blev etableret med henblik på at afhjælpe regionens problemer. Universitetet har egne landbrug og regnskovsreservat, som dets godt 400 studerende kan anvende i deres forskning.   

Københavns Universitet, Danmark:
København Universitets nyligt opførte ’Green Lighthouse’, som huser universitetets videnskabelige fakultet, er Danmarks første offentlige CO2-neutrale byggeri. Som en del af universitetets mere omfattende tiltag, ’Grøn Campus’, repræsenterede bygningen et ’fyrtårn’ for CO2-neutralt byggeri forud for COP15-topmødet i december måned sidste år. Universitetet har også doneret adskillige tusinde kroner til studenterledede bæredygtighedstiltag og har udnævnt ’grønne ambassadører’ blandt dets ansatte og studerende til fremme af miljøbevidstheden.

Det mener de studerende på AU

Andreas Wichmann Malmmose,
statskundskab, 2. semester


Betyder det noget for dig, om du går på et grønt universitet?
– Det er ikke umiddelbart noget, jeg har gjort mig mange tanker om. Men universitetet bør som et velfungerende og vidende minisamfund have overskud og udnytte det til at gå forrest og fungere som et grønt ideal for det resterende samfund. Forhåbentlig kunne der blive skabt grøn præcedens.

Ved du, om Aarhus Universitet gør noget for miljøet?
– Jeg har ikke kendskab til nogle grønne tiltag, så enten er universitetet ikke kommet med nogle nævneværdige tiltag, eller også har det været ringe til at formidle budskabet. Jeg har i hvert fald ikke bemærket, at AU skulle være blevet grønnere, men de gule mure er jo også skønne …

Rikke Visby Wickberg,
teologi, 2. semester


Betyder det noget for dig, om du går på et grønt universitet?
Ja, det betyder meget, hvorvidt det sted, man engagerer sig i, gør noget for miljøet.

Ved du, om Aarhus Universitet gør noget for miljøet?
Så vidt jeg ved, sker der faktisk en del. Ikke at jeg lige kan sætte det op punktvist …