Aarhus Universitets segl

Er forskningsministeren demokrat?

Studenterpolitik

Af Henrik Aarestrup
Stud.scient.pol. og medlem af Frit Forum


EFTER MERE END 8 år med Helge Sander var vi mange, der glædede os over at få en ny videnskabsminister. Ikke kun fordi Helge Sander var mere kendt som Anders Foghs ven end som en visionær politiker, men også fordi den nye minister, Charlotte Sahl-Madsen, er konservativ. For selvom vi i Frit Forum ønsker en ny regering, må en konservativ forskningsminister være bedre end en fra Venstre.
Det Konservative Folkeparti har nemlig besluttet at arbejde for mere demokrati på universiteterne gennem såkaldt studenterparlamenter, som skal sikre de studerende indflydelse gennem direkte og gennemsigtige valg. Med studenterparlamenter vil studenterrådenes snørklede og udemokratiske metoder ikke længere være mulige.

FRIT FORUMS studenterpolitiske udvalg ønskede i et brev den nye minister tillykke med hvervet og skitserede samtidig vores mærkesager med særlig vægt på studenterdemokratiet. Vi blev herefter inviteret til møde hos ministeren, men hun syntes at smyge sig udenom, hver gang vi spurgte ind til studenterdemokratiet – eller et hvilket som helst andet forhold for den sags skyld.
Ja, selvom hun blev oprigtigt overrasket over, at stemmeprocenten blandt de studerende ikke er over 15 % på landets universiteter, ville hun ikke gribe ind. For, som hun sagde, universiteterne er jo uafhængige. Hun ønskede dog, at Frit Forum sammen med de andre studenterpolitiske lister skulle kæmpe hårdere for at hæve stemmeprocenten.

FAKTUM ER DOG , at selvom Frit Forum uden held de seneste mange år har forsøgt at få valgstrukturen ændret, så er Studenterrådet som den eneste af de studenterpolitiske lister repræsenteret i valgudvalget ved Aarhus Universitet og er derfor også den eneste liste, der har mulighed for direkte at ændre på valgstrukturen og dermed det demokratiske grundlag for valg på universiteterne.
Men problemet er, at Studenterrådet ikke har interesse i at arbejde for en reform af valgsystemet. For så længe det er muligt for studenterrådene at lave hemmelige lister og opstille folk uden reel chance for at komme ind, fordi stemmerne tilfalder dem, der sidder i toppen – lige så længe vil de vinde pladserne i bestyrelsen.

DERFOR BEDER VI ministeren om hjælp. For kan det virkelig passe, at en forskningsminister ikke skal blande sig i de udemokratiske forhold, fordi universiteterne er uafhængige? Er det ikke lidt det samme som at sige, at fordi kommunerne og regionerne er uafhængige, så må de også selv beslutte, hvilke valgregler der gælder fra kommune til kommune og region til region?
I Frit Forum håber vi, at Charlotte Sahl-Madsens tilbageholdenhed er udtryk for, at hun lige skal finde sig til rette i ministeriet. Vi håber med andre ord, at ministeren virkelig er det friske pust, som Lars Løkke vist havde tænkt, regeringsrokaden skulle kaste af sig, og at hun med sit parti i ryggen vil tage ansvar og styrke demokratiet og medindflydelsen for Danmarks mange tusinde studerende.