Aarhus Universitets segl

Færre opgaver til DMU

Af Helge Hollesen
hho@adm.au.dk

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) må vinke farvel til omkring 10 millioner kr. i den kontrakt, der netop er indgået med Miljøministeriet. Det betyder bl.a., at DMU i år ikke skal arbejde med den miljøtilstandsrapport, som næste gang skal udkomme i 2013.
Kontrakten med Miljøministeriet gælder for fire år og indbringer årligt DMU 150 millioner kr. Ud over kontrakten har DMU en række andre opgaver for ministeriet, og direktør Henrik Sandbech ser ingen grund til bekymring over at miste de 10 millioner kr.
– Det skyldes, at ministeriet skal spare, så vi har sammen med ministeriet fundet frem til, hvilke opgaver der kunne udskydes. Det gælder bl.a. arbejdet med den næste miljøtilstandsrapport, som først skal udkomme i 2013. Men besparelsen udelukker ikke, at vi også skal lave den næste rapport, siger Henrik Sandbech.
Miljøtilstandsrapporten har hidtil været en del af den årlige bevilling til DMU, men da der er tre år, til næste rapport skal være færdig, var den et nemt spareobjekt.
Fra kontrakten er også fjernet det ene af to årlige togter med overvågning af iltsvindet i danske farvande. Derudover er nogle af DMU’s tidligere opgaver fjernet, fordi de nu er udbudt i konkurrence. Det gælder bl.a. de kemiske kontrolanalyser af pesticider og nogle rådgivningsopgaver.  /hh