Aarhus Universitets segl

Fyringsvarsler skaber nervøsitet på DPU

Tre fyringsvarsler til lektorer på DPU er ifølge tillidsfolk begrundet med, at deres forskning ikke er relevant for pædagogik. Ikke et indgreb i forsknings­frihed, siger dekanen.

 

Af Kristian Serge Skov-Larsen
ksl@adm.au.dk

 

Hvis dit institut bliver økonomisk trængt, skal du fremover være sikker på, at ledelsen mener, at lige netop din forskning passer ind i profilen.
Det er ifølge Jette Benn, som er fællestillidsmand på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, læren af tre netop varslede fyringer, hvor tre lektorer, der alle sammen arbejder med pædagogisk filosofi, er blevet prikket med den ene begrundelse, at deres arbejde ikke er relevant for universitetet i fremtiden.
– Ledelsen har afskediget efter et såkaldt relevanskriterium. Men det helt store spørgsmål er selvfølgelig ”relevant hvordan og for hvem”? Jeg frygter, at der udelukkende er set på, hvem der potentielt kan tjene flest penge ind i fremtiden, siger hun. 
Begrundelsen for fyringsvarslerne er en trængt økonomi. På spørgsmålet om, hvorvidt det ikke kan være nødvendigt for ledelsen at spare og prioritere, svarer Jette Benn bekræftende.
– Jeg synes bare ikke, at vi har fået lagt kortene på bordet, der viser, hvorfor lige dette område ikke er relevant. Og det kan selvfølgelig skabe stor usikkerhed og raseri hos medarbejderne, der ikke ved, hvem der bliver de næste, siger hun.

Kan bruges som gummistempel
Den vurdering deles af Finn Folkmann, som er fællestillidsmand for samtlige akademiske medarbejdere på hele Aarhus Universitet. Han understreger, at han ikke kender de aktuelle fyringssager i detaljer, men hvis det er rigtigt, at begrundelsen for, at lige netop de er blevet udvalgt, udelukkende er ”strategisk”, så er det en helt ny kurs, universitetet slår ind på, mener han.
– Jeg kan ikke erindre, at videnskabeligt personale før er blevet afskediget alene med den begrundelse, at deres forskning ikke passer ind i ledelsens fremtidsplaner. Det synes jeg umiddelbart virker temmelig problematisk, fordi en sådan begrundelse jo i virkeligheden kan bruges som gummistempel for en hel række andre fyringsgrunde.

Økonomi skyld i fyringsvarsler
DPU’s dekan Lars Qvortrup vil ikke udtale sig om de konkrete varslede afskedigelser, inden medarbejder-ens frist til at gøre indsigelser udløber den 20. maj. Men han understreger, at alle afskedigelser på DPU har været nødvendiggjort af de økonomiske rammer, som DPU har skullet tilpasse sig efter fusionen.
– Det er årsagen til, at vi i februar måtte afskedige ti fra det tekniske og administrative personale, og det er årsagen til, at vi nu må foretage en omprioritering på i alt tre VIP’er. På VIP-siden har vi ønsket at opprioritere pædagogisk psykologi, fordi det er her, vi har relativt flest studerende. Den samlede plan, som vi følger, har været drøftet i alle relevante organer på DPU. Den følger langtidsbudgettet frem til 2013. Holder vi det – og det er jeg overbevist om – kommer der ikke flere fyringer, siger han.
Herudover understreger han, at medarbejderne ikke skal være nervøse for fremtidige ”strategiske fyringer”.
– Selvfølgelig skal vi afstikke en overordnet ramme. DPU skal forske inden for det pædagogiske felt, ligesom de andre fakulteter og institutter har deres forskningsområder, og vi har også, sammen med ledere og medarbejderne i øvrigt, trukket nogle overordnede linjer for, hvad der skal vægtes. Men hvad den enkelte forsker finder relevant inden for de linjer, vil vi absolut ikke blande os i, siger Lars Qvortrup.