Aarhus Universitets segl

Omstrukturering er en succes

TAP’erne står i centrum, når den faglige udviklingsproces ændrer landskabet på Aarhus Universitet. UNIvers har talt med TAP'erne på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet om deres erfaringer med administrativ omstrukturering.


Af Ida Hammerich Nielson
ihn@adm.au.dk


– I første omgang gik vi nok lidt i panik, fordi vi ikke vidste, hvad der skulle ske. Vi fik at vide, at ledelsen ville putte os alle sammen ned i en sæk, ryste den og hælde os ud igen. Men da vi først fik mere styr på, hvad der skulle ske, lagde panikken sig.
Tina Thing er økonomimedarbejder i det nye sekretariat for økonomi og bygningsadministration på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Tidligere arbejdede hun med økonomi på Psykologisk Institut sammen med en enkelt kollega. Siden første marts har hun imidlertid fået ni nye kolleger, der varetager hele fakultetets økonomi. Medarbejderne er stort set kommet på plads i de nyindrettede lokaler i Universitetsparken.
En af dem er Niels Gørtz, der tidligere sad på Institut for Økonomi. Han fortæller, at det er en stor fordel at sidde sammen med flere, der laver det samme som en selv.
– Vi har alle sammen et eller andet, som vi ved mere om end andet. Her kan vi hurtigt stikke hovedet ind til hinanden og dele erfaringer, siger han.
– Ja, jeg begynder f.eks. hver morgen med at stille Niels et spørgsmål, griner Tina Thing.

Hurtig proces
Processen frem mod målet har været kort. I november fik medarbejderne fra de fire institutter besked om forandringerne, og 1. marts skulle de være på plads i de nye sekretariater. Omstruktureringen har til tider været kaotisk, fortæller Rune Gamborg, der er webmaster i det nye sekretariat for kommunikation. Samtidig kan han godt se pointen i at gennemføre omstruktureringerne relativt hurtigt.  
– Det er gået meget hurtigt, men hellere det end at sidde og vente på noget, som skal ske om lang tid, siger han.
TAP’erne blev inddraget i processen på forskellig vis. Tina Thing kunne dog godt have undværet møderne om alt det, ledelsen ikke vidste endnu:
– På Psykologisk Institut var lederne rigtig flinke til at holde mange møder med os TAP’er, men på et tidspunkt blev jeg lidt frustreret over at høre om alt det, de ikke vidste. Ledelsen skal fortælle det, de ved, i stedet for at komme med gisninger. Det skaber bare utryghed, siger hun.

Faglig udviklingsproces skræmmer ikke
TAP’erne på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har knap nok sat sig til rette i de nye sekretariater, før de skal i gang med endnu en proces, som kan betyde endnu større omrokeringer. Rune Gamborg er ikke bekymret. Endnu.
– Lige nu kan den faglige udviklingsproces godt virke lidt fjern. Men spørg mig igen i juni, når bestyrelsen har truffet sin beslutning, siger han.
Niels Gørtz er ikke skræmt:
– Der er sket så meget på Aarhus Universitet i den periode, jeg har været ansat, så ”keep it coming”. Det er ikke noget nyt, at vi går fra den ene proces ind i den næste. Tina Thing er enig:
– Hvis det ikke er andet end det, vi har gjort her, så tager vi da bare en tur til.

TAP'ER I EN NY STRUKTUR

Den faglige udviklingsproces vil medføre store forandringer - ikke mindst for det tekniske og administrative personale. På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har TAP'erne netop været igennem en administrativ omstrukturering, hvor de opgaver, der ikke direkte var knyttet til forskning og undervisning, blev samlet i fire sekretariater: sekretariat for økonomi og bygningsadministration, sekretariat for personaleforhold, sekretariat for studieadministration og sekretariat for kommunikation.
Medarbejderne i de nye sekretariater er ved at komme på plads efter omrokeringerne og fortæller i artiklen om deres erfaringer med den administrative omstrukturering.