Aarhus Universitets segl

De studerende i centrum

Vi skal huske de studerende, siger Eva Teilmann, der efter 22 år på Aarhus Universitet siger farvel til fordel for et nyt job i København.


Af Ida Hammerich Nielson
ihn@adm.au.dk

Taste, taste, taste. Sådan gik en stor del af dagen, da Eva Teilmann var kontorchef for Registraturen i 1990’erne. Afdelingen modtog dagligt i bunkevis af blanketter med adresseændringer, fornyelser af årskort, ansøgninger om SU og tilmeldinger til eksamen. Blanketter som skulle ind i computersystemet via medarbejdernes flittige fingre. De tider er forbi. Nu trækker Studieforvaltningen, som Registraturen i mellemtiden har skiftet navn til, alle oplysninger direkte fra nettet. Det har ændret arbejdets indhold en hel del, fortæller Eva Teilmann.
– Nu handler arbejdet om at udvikle edb-systemerne, tilrettelægge selvbetjeningen og støtte de studerende, fortæller hun.  
Og netop de studerende står Eva Teilmanns hjerte særligt nær.
– Jeg kan rigtig godt lide, at min administration har stor kontakt til de studerende. Det minder os om, hvilke mennesker vi administrerer. Vi administrerer ikke for reglernes skyld, vi gør det for de studerendes skyld og for at gøre livet lettere for dem, siger hun.

Til København igen
Eva Teilmann forlader snart Aarhus Universitet for at blive leder af Tilmeldingssekretariatet i København. Hun vil gerne være tættere på børn og børnebørn i hovedstaden, men samtidig vender hun tilbage til den by, hvor hun både har studeret og arbejdet. Før studierne i statskundskab på Københavns Universitet var hun dog omkring lægestudiet på Aarhus Universitet.
– Jeg var en af de flittige piger på medicin. Men efter et par semestre gik det op for mig, at jeg ikke havde tid til at læse aviser, og jeg var meget interesseret i politik. Jeg fandt ud af, at aviser indgik i pensum på samfundsfag, så jeg skiftede studie og forsatte på Københavns Universitet, siger Eva Teilmann med en accent, der svagt bærer præg af tiden i det sjællandske.
Efter studierne på Københavns Universitet blev hun ansat samme sted i Tilmeldingssekretariatet, før hun kom til Aarhus Universitet som kontorchef. Det var lidt af et særsyn, at man ansatte en kandidat fra Københavns Universitet.
­– Det var lidt grænseoverskridende at ansætte en, der ikke var af egen avl. Men det var vist en formildende omstændighed, at jeg var student fra Marselisborg Gymnasium, smiler hun.

Vil ikke savne forandringsprocesser
Eva Teilmann kommer til at savne sine kolleger og kontakten til de studerende. Hun vil derimod ikke savne de store forandringsprocesser, der særligt i denne tid præger Aarhus Universitet.
– Vi har været igennem rigtig mange nødvendige forandringer med større og mindre held. Men måske er vi tilbøjelige til at glemme omkostningerne for brugerne, for personalet og for systemet. Der er altid omkostninger, målt i kroner, men også i tryghed og ændrede rutiner. Men forandringer er nødvendige, ellers sad vi jo stadig og indtastede årskortfornyelser og adresseforandringer. Og det er spild af tid, siger hun.
Samtidig anbefaler Eva Teilmann, at universitetet ikke kun fokuserer på forskning i den faglige udviklingsproces.  
– Vi skal huske de studerende. Det, at de får en ordentlig uddannelse, er jo grundlaget for det hele. Jeg har i den grad arbejdet for, at de studerende skal være i centrum, siger Eva Teilmann.

Mød en TAP

Det Tekniske og Administrative Personale eller Traditionelt Anonymt Perso­nale? UNIvers sætter i ny serie fokus på TAP’er, der gør en forskel. Har du lyst til at fortælle om dit ­arbejde – eller kender du en TAP, vi bør skrive om, så skriv eller ring til univers@au.dk eller 2338 2221.