Aarhus Universitets segl

Et stort tab

Siden 2003 har Aalborg Sygehus været en del af Århus
Uni­ver­sitetshospital. Men nu gør den nye nordjyske læge­ud­dannelse hospitalet selvstændigt. Det er et stort tab, hvis det tætte parløb nu slutter, mener cheflæge.


Af Ida Hammerich Nielson
ihn@adm.au.dk


116 kilometer. Så langt er der fra Aarhus Universitet til Aalborg Sygehus. Den fysiske afstand har imidlertid ikke været en hindring for et meget tæt samarbejde gennem flere år. I dag arbejder adskillige institutter, centre og afdelinger ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet intensivt sammen med Aalborg Sygehus om både uddannelse og forskning.
Om og i hvor høj grad dette samarbejde endegyldigt er slut, er endnu ikke afklaret. Men det er en kendsgerning, at  Aalborg Universitet fra 1. september opretter en lægeuddannelse, der vil betyde et farvel til Aalborg Sygehus som en del af Århus Universitetshospital. Cheflæge på Aalborg Sygehus Tove Nilsson ærgrer sig over den nye situation.  
– Det er et stort tab, at Aalborg Sygehus skal begynde fra bunden igen. Man kan sammenligne det med at trække sig selv op ved håret. Jeg synes, det er en rigtig dum idé at lave en fjerde lægeskole, siger hun.

Aalborg sagde først nej tak
Oprindeligt var det Aalborg Sygehus, som engang i slutningen af halvfemserne ytrede ønske om at blive et universitetshospital. Sygehuset henvendte sig i første omgang til Aalborg Universitet, som ikke var interesserede i at oprette en lægeuddannelse på daværende tidspunkt. Derfor vendte Aalborg Sygehus blikket sydpå, fortæller cheflæge Tove Nilsson.
– Vi var så heldige at få lov til at komme om bord på det tog, der hedder Århus Universitetshospital. Vi blev taget godt imod, har været fuldgyldige passagerer, og samarbejdet har været rigtig godt, siger hun.
Også fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet lyder der rosende ord om det tætte samarbejde, som i dets nuværende form snart er forbi. Prodekan Else Tønnesen har selv arbejdet sammen med det nordjyske sygehus.
– På anæstesiafdelingen har vi haft et fremragende samarbejde med Aalborg Sygehus. Specielt samarbejdet om ph.d.-forløb har været meget givende. Det har løftet forskningen og resulteret i flere afhandlinger og mange videnskabelige publikationer, siger hun.
Incitamentet til samarbejder omkring ph.d.-forløb vil nok dale efter beskeden om, at Aalborg Sygehus fremover skal være en del af Aalborg Universitet. Alligevel advarer Else Tønnesen mod at se alt for dystert på fremtiden med hensyn til forskningssamarbejder.
– Man lukker jo ikke dramatisk ned for alt og sætter en skillevæg op. Interessen og personerne er der stadigvæk, siger hun.

Vejen til den nye lægeuddannelse i Aalborg

September 2003: Aarhus Universitet (AU) får lov til at uddanne ingeniører, og dekan Finn Kjærsdam fra Aalborg Universitet (AAU) bebuder, at så vil AAU slås for en lægeuddannelse.

September 2004: AAU ansøger om lægeuddannelsen og håber på start i 2006.

November 2004: Sundhedsstyrelsen og de tre universiteter med lægeuddannelse siger nej i et høringssvar.

Juni 2005: AAU ændrer sin ansøgning, så kandidaterne udelukkende skal være rettet mod medicinalindustrien. I december godkendes den femårige ingeniøruddannelse Industriel Medicin, og året efter starter 59 studerende på uddannelsen.

April 2008: AAU søger Akkrediteringsrådet om lov til at udbyde en lægeuddannelse med forventet start 2010.

Januar 2010: Akkrediteringsrådet udskyder beslutningen for at få afklaret spørgsmål rejst af AU i sidste del af processen.

Marts 2010: Akkrediteringsrådet siger ja til uddannelsen.

4. maj 2010: Regeringen godkender uddannelsen.

Sagt i debatten om den nye lægeuddannelse

”Det vil styrke Aalborg Universitet og er en meget vigtig faktor for erhvervsudvikling i Nordjylland”
Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på pressemøde

”Aalborg Universitet er et fagligt stærkt universitet med et højt videnskabeligt niveau. Det er trist, at vi igen skal høre forældet kritik fra traditionsbundne storbyboere”
Debattør på dr.dk

”Aarhus Universitets position på det sundhedsvidenskabelige område må ikke undergraves som en vigtig modpol til hovedstaden”
Formand for Region Midtjylland Bent Hansen (S) i JP Århus

”Det er en utrolig lettelse at vide, at mange års slagsmål nu er slut”
Rektor for Aalborg Universitet Finn Kjærsdam i Nordjyske

”Jeg har en lille bekymring i forhold til de unge mennesker, som påbegynder en lægeuddannelse, som de forventer er helt i orden. Jeg har svært ved at se, hvordan det skal kunne nås til 1. september. Men det er ikke Aarhus Universitets problem.”
Rektor for Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen i Dagens Medicin

”Jeg synes, der i denne sag er blevet lagt en helt enorm passion for dagen”
Videnskabsminister Charlotte
Sahl-Madsen (K) i Nordjyske

Seneste nyt: Samarbejdsplan ikke på plads

Tirsdag den 13. maj mødtes regionsformændene fra Nord og Midt med universitetsrektorerne fra Århus og Aalborg og både undervisningsministeren og videnskabsministeren for at diskutere, hvordan et eventuelt sygehussamarbejde kan fortsætte, selvom Aalborg sygehus kommer under Aalborg Universitet som led i den nye lægeuddannelse. Aarhus Universitets rektor, Lauritz B. Holm-Nielsen, er yderst fåmælt omkring resultatet af mødet, hvor han deltog sammen med bestyrelsesformand Jens Bigum.

– Vi har, som tidligere udtalt, taget beslutningen om den nye lægeuddannelse til efterretning. Vi gjorde det klart på mødet, at vi på Aarhus Universitet vil gøre alt, hvad vi kan, for at ingen af de berørte studerende eller medarbejdere fra Universitet kommer i klemme. Nu skal vi finde ud af, hvordan Aarhus Universitet kan udnytte den kliniske uddannelseskapacitet på Aalborg Sygehus fremover, siger han.