Aarhus Universitets segl

Fuld gang i højhusbyggeri

Medarbejderinddragelse, arkitekt­konkurrence, kommunalplan og ikke mindst selve byggeriet. Tjeklisten er alenlang for Aarhus Universitets nye højhusbyggeri på hjørnet af Randersvej og Nordre Ringgade.


Af Kristian Serge Skov-Larsen
ksl@adm.au.dk


Byggeriet skal først stå klart i 2016 – så er der da god tid, eller hvad?
De seks år, der stadig skal gå, inden Aarhus Universitets nye højhus på grunden over for Nobel-parken ved den århusianske ringgade står parat til indvielse, kan nok få mange til spørge sig selv om, hvorfor det dog tager så lang tid at sætte nogle betonetager oven på hinanden.
– Jeg lover dig for, at når du først begynder at kigge på, hvad der præcist skal laves, så bliver du klar over, at vi har travlt. Og med 40-60.000 kvadratmeter og måske op til 20 etager er det et meget stort byggeri, forklarer Aarhus Universitets prorektor Søren E. Frandsen, der har ansvaret for byggeplanerne i rektoratet.
Og når man ser nærmere på tidsplanen og de mange enkeltdele, der skal være på plads i et byggeri af den størrelse, bliver ”god tid” pludselig til ”frygtelig kort tid”, og spørgsmålet bliver snarere, om vi overhovedet kan nå det hele?
Men det kan vi, garanterer prorektoren.
– Selvom vi har travlt med en hel del ting her i foråret, der alle sammen skal passes sammen, siger han med henvisning til, at Aarhus Universitet lige nu står midt i en proces, der både byder på den største organisatoriske forandring i universitetets historie – og altså også på startskuddet til en af de største fysiske udvidelser nogensinde.

Skal passe sammen
Netop processen med at få den faglige udviklingsproces til at passe sammen med det nye højhusbyggeri, med universitetets samlede infrastrukturplan og ikke mindst med de cirka 1,4 mia. kroner, som universitetet har fået bevilget fra staten til renovering af laboratorier, er i virkeligheden den store udfordring, forklarer Søren E. Frandsen.
– Bygninger må ikke drive den faglige udvikling. Det skal forholde sig lige præcist modsat, hvor vi får lavet de fysiske rammer, så de passer med de fremtidige faglige strukturer. Men når det er sagt, er en del af begrundelsen for det hurtige tempo i den faglige udvikling, at vi f.eks. har nogle laboratoriemidler, som regeringen gerne ser udmøntet meget snart. Og vi skal selvfølgelig ikke renovere og bygge de forkerte steder, siger han.
Derfor barsler universitetet også lige nu med en ny version af den to år gamle infrastrukturplan, der viser, hvor og hvornår universitetet skal udvide. Og når Søren E. Frandsen skal forklare, hvordan det nye højhusbyggeri passer ind i visionen for det samlede universitet, inddrager han både den nye letbane, det snart tømte kommunehospital og behovet for en samlende indgang til universitetet.
– Det er vores opgave at sikre det bedst mulige grundlag for den langsigtede udvikling af Aarhus Universitet, så vi ikke om få år bliver begrænset af de fysiske rammer, når flere midler og de studerende kommer til Århus, siger prorektoren.  

Første etape i gang
Forventningen bag højhusbyggeriet er en kraftig vækst i både antal århusianske studerende og forskerkroner. Samtidig har universitetet ifølge Søren E. Frandsen et ønske om at få en samlet indgang til campusområdet, hvor f.eks. cafeer og biblioteker kan være med til at skabe sammenhæng på tværs af studie- og fagretninger. Derfor skal det nye højhus også være et ikon-byggeri for universitetet, og hvis det ønske skal gå i opfyldelse, er det nødvendigt at inddrage både medarbejdere og studerende så godt som muligt i hele processen, siger Søren E. Frandsen.
– Lige nu arbejder vi på at få inputs på, hvad det egentlig er, man gerne vil have i sådan et byggeri. Vi har nedsat en række byggeprogramgrupper på tværs af hovedområder og har bl.a. holdt en visionskonference, hvor det nye byggeri blev diskuteret. Planen er på den baggrund at udskrive en arkitektkonkurrence ved årsskiftet for, hvordan det nye byggeri skal se ud. Derefter kommer nabohøringer og lokalplaner, og så forventer vi at være klar til at tage det første spadestik i 2012. Kan du se, vi har travlt?, siger han.

Om højhus­byggeriet

Første etape af byggeriet på hjørnet af Nordre Ringgade og Randersvej i Århus er et højhus på 61.000 m2 og op imod 20 etager. Højhuset skal både indeholde auditorier, kontorer, biblioteker og cafeer, der kan være samlingspunkt for studerende fra hele Aarhus Universitet.

Tidsplan

Foråret og sommeren 2010:
Brugerinvolvering fra bl.a. fokusgrupper samt workshops og
visionsseminarer

December 2010 til juni 2011:
Udbudskonkurrence og udvælgelse af vinderprojekt
Fra foråret 2010 til februar 2012:
Udarbejdelse af kommunal lokalplan for projektet

Primo 2012:
Grundstensnedlæggelse

2016:
Indflytning og ibrugtagning