Aarhus Universitets segl

Hvad skriver du ph.d.-projekt om?

Fra visdomstænder og folkekirkens kommunikation på nettet til bæredygtige investeringer og Skandinaviens geologiske udvikling. Ph.d.-projekterne på Aarhus Universitet spænder vidt. UNIvers giver en smagsprøve og spørger samtidig, hvad det bedste og det værste er ved at være ph.d.-studerende.


Af Ida Hammerich Nielson
ihn@adm.au.dk

Pernille Jessen

Ph.d.-studerende ved Department of Business Studies, Handelshøjskolen

Jeg skriver om socialt ansvarlige investeringer. Det kan f.eks. være investeringer, der ikke har negative indvirkninger på miljøet. Jeg undersøger, hvordan man kan bruge traditionelle finansieringsteoretiske modeller til at udvælge gode, ansvarlige investeringer. Det handler om at tage højde for andre ting end blot forventet afkast og risiko i en investeringsbeslutning, og det kan man f.eks. gøre ved at opstille en matematisk model og forsøge at sætte nogle parametre på de blødere værdier.

Hvad er det bedste ved at være ph.d.-studerende?
At få lov til at fordybe sig i et emne, man synes, er rigtig spændende, og at komme på udlandsophold og konferencerejser.

Og det værste?
Det er svært at vide, om man performer godt nok. Der er ikke så meget håndgribelig feedback, som der f.eks. er i en privat virksomhed.

Jennifer Christensen

Ph.d.-studerende på Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Mit ph.d.-projekt handler om fjernelse af visdomstænder. Jeg undersøger, hvordan vi kan mindske ubehag og smerter for patienterne efter operationerne. I samarbejde med to andre tandlæger opererer jeg 150 patienter og giver den ene halvdel den traditionelle bedøvelse og den anden halvdel en længerevarende bedøvelse, så vi kan se, hvad der medfører færrest smerter i ugen efter operationen. Vi tester også forskellige tabletter mod hævelser.

Hvad er det bedste ved at være ph.d.-studerende?
For mit vedkommende er det, at jeg kan kombinere teorien med praksis. Jeg er deltids-ph.d.-studerende og arbejder sideløbende i en børnetandlægeklinik. Det er rart ikke kun at arbejde med tænder, men også få en masse teori ind over.

Og det værste?
Det kan være svært at adskille arbejde og fritid, for der er altid et eller andet, der skal laves. Det kan være svært at holde 100 procent fri.

Peter Fischer-Nielsen

Erhvervs-ph.d.-studerende ved Afdeling for Systematisk Teologi, Det Teologiske Fakultet

Jeg undersøger, hvordan folkekirken bruger internettet. Jeg ser blandt andet på, hvilke forandringer internettet medfører i almindelige folkekirkedanskeres forhold til religion og kirke, hvordan præsterne bruger internettet til at hente inspiration til deres gudstjenester, og hvilke værdier og argumenter der har været med til at forme folkekirkens officielle internetbrug. Projektet har Kristeligt Dagblad og den kirkelige organisation Areopagos som medfinansierende virksomhedsparter.

Hvad er det bedste ved at være erhvervs-ph.d.-studererende?

Jeg bevarer kontakten til den verden, der findes uden for universitetet. Det hjælper mig til at lave forskning, der kan forstås og anvendes af praktikere, ligesom det også giver mig flere jobmuligheder, når jeg kommer ud i den anden ende.

Og det værste?
Ordningen stiller store krav til dig selv som projektleder. Det er umuligt at være 100 procent nærværende både på universitetet og i din virksomhed, så du må prioritere dine aktiviteter benhårdt.

Bartosz Goledowski

Ph.d.-studerende på Geologisk Institut, Det Naturvidenskabelige Fakultet

Mit projekt handler om Skandinaviens geologiske udvikling i de sidste 60 millioner år – den såkaldte kænozoiske periode. Selvom olieindustrien har undersøgt dette område i årtier, er der stadig vigtige spørgsmål, der mangler et svar. Hvad betød klimaforandringerne f.eks. for erosionen af det skandinaviske fastland? Fortidens klima har hidtil ikke været tillagt så stor betydning i forhold til områdets geologiske udvikling.

Hvad er det bedste ved at være ph.d.-studerende?
Blandingen af videnskabeligt arbejde og studenterliv. Vi har mange muligheder for at lære nyt, rejse og samarbejde med andre, der har samme videnskabelige interesse. På samme tid bevarer man ”en ungdommelig ånd”, fordi man arbejder blandt studerende.

Og det værste?
Nogen gange føler jeg, at jeg lægger meget arbejde i noget, som måske ikke har den helt store betydning. Under ph.d.-studierne får du ”know-how”, men normalt tager det noget tid, før din viden og dine evner er gode nok til at producere betydelige videnskabelige resultater. Denne ”lave produktivitet” er nok min betydeligste bekymring.