Aarhus Universitets segl

Stadig ikke afklaring på genopretningsplan

De danske universiteter er stadig usikre på, hvad regeringens nedskæringer helt konkret kommer til at betyde. Men budgettet for næste år kan laves, forsikrer universitetsdirektøren.


Af Kristian Serge Skov-Larsen
ksl@adm.au.dk

Gennemtrawler man genopretningsplaner, finanslove og udvalgssamråd i et forsøg på at finde ud af, hvor mange penge universiteterne helt præcist skal spare over de næste år, bliver man hurtigt både svimmel og gennemgående i tvivl.
”Ikke just gennemskuelig” kalder Danske Universiteter planen i et nyt notat, og heller ikke Aarhus Universitets direktør Jørgen Jørgensen giver højeste stilkarakter for de meget skiftende og ugennemsigtige udmeldinger om universiteternes økonomiske grundlag.
– Realiteten er, at der stadig er en del blanke felter. Det er der selvfølgelig ikke nogen, der kan være interesseret i, og det er stærkt utilfredsstillende, siger han.
Næste års budget kan dog godt lægges med de nuværende udmeldinger, forsikrer direktøren.
– Vi har ikke de store problemer i 2011, og vi håber, at præcisionen vil stige, når vi kommer lidt tættere på de år, hvor det virkelig kommer til at gøre ondt, og der samtidig stadig er usikkerhed, nemlig 2012 og 2013, siger Jørgen Jørgensen.

Kan håbe på BNP

Ifølge notatet fra Danske Universiteter bliver besparelsen – formentlig – primært udmøntet ved at fjerne penge fra Globaliseringspuljen i 2013 samtidig med, at universiteterne derudover skal spare 125 millioner kroner i 2012 og 250 millioner kroner i 2013 og – formentlig – også ½, 1 og 1 ½ procent af omsætningen i de tre næste år.
En stor ubekendt faktor i regnestykket er dog det danske brutto­nationalprodukt eller BNP. Regeringen har forpligtet sig til at bruge mindst 1 procent af BNP på forskning, og når man kan fjerne penge i kroner og øre fra universiteterne, er det fordi, det danske BNP er faldende oven på finanskrisen.
Men hvis kurverne vender, kan det også betyde bedre tider for universiteterne, så den planlagte nedgang i 2013 måske ikke bliver så slem alligevel, siger Jørgen Jørgensen.
– Hvis vi tager for givet – hvad vi gør – at regeringen overholder deres egen målsætning om 1 procent, så kan der ske ret meget, inden vi når til ’12 og ’13. Så foreløbig ingen grund til panik, men det er vigtigt at slå fast, at det altid har været vores ønske, at vi får en planlægnings­horisont, der svarer til det, der foregår på et universitet. Nemlig langsigtet forskning og uddannelse. Så jeg synes da ikke, det er tilfredsstillende, at der sås tvivl om, hvor mange midler vi har i årene, der kommer, siger han.   

Se notatet fra Danske Universiteter på www.dkuni.dk

 

Sæt X ved sommertalen – og følg med på nettet

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen holder sommertale i Aulaen i Århus torsdag den 17. juni kl. 15.00.
Ved arrangementet vil rektor offentliggøre ledelsens plan for den faglige udviklingsproces på Aarhus Universitet. Efter talen er der mulig­hed for spørgsmål fra salen.
Arrangementet streames live fra medarbejdere.au.dk/ så alle kan følge med.
Der afholdes arrangementer med fælles streaming på DPU ­(Emdrup), DMU (Roskilde, Silkeborg og Kalø), DJF ­(Foulum, Flakkebjerg, Sorgenfri og Årslev) og AU-HIH.
Bagefter kan du se de umiddelbare reaktioner og kommentarer på medarbejdere.au.dk/
Her vil løbende være artikler og videoindslag, både torsdag den 17. om aftenen og i løbet af fredag den 18. juni.