Aarhus Universitets segl

Fyringsprotest til ministeren

Af Helge Hollesen 
hho@adm.au.dk

 

Er det i strid med loven, når en institutleder afskediger en forsker med den begrundelse, at vedkommende kun i begrænset omfang har leveret eller publiceret relevant forskning?
    Ja, mener en gruppe forskere på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Aarhus Universitet. Her blev to forskere fyret den 16. juni, og de fyringer bliver nu indbragt for videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen via en underskriftsindsamling i protest mod fyringerne.
    Protesten begrundes med, at:
    ”Det forekommer, at man har anlagt et ulovligt udvælgelseskriterium ved at henvise til ”den forsknings- og uddannelsesmæssige relevans i DPU’s profil” og konkludere, at de to nævnte lektorer i deres ansættelse på DPU ”kun i meget begrænset omfang har leveret eller publiceret relevant filosofisk-pædagogisk forskning”. Der er ikke tale om en vurdering af den strategiske ønskværdighed og relevans af hele forskningsområdet pædagogisk filosofi, men om relevansen af det arbejde, den enkelte forsker udfører i sin frie forskningstid. Dette synes i direkte strid med universitetslovens § 17, stk. 2”.
    Dekan Lars Qvortrup fastholder, at de to afskedigelser er begrundet i økonomi, og at det i den offentlige debat er blevet blandet sammen med begrebet relevans:
    ”Når jeg har udpeget et bestemt fagområde, er begrundelsen økonomisk. Udpegelse af de konkrete medarbejdere er sket ud fra de førnævnte kriterier (forskningsundervisningsmæssig relevans i DPU’s profil, den ansattes faglige kvalifikationer, den måde, den ansatte varetager sine opgaver på, og den ansattes personlige kvalifikationer, red.). Den fremgangsmåde, der er blevet fulgt, anfægter ikke princippet om forskningsfrihed”.
   
Sådan skriver Lars Qvortrup i sin dekan-blog i denne måned.