Aarhus Universitets segl

Hvilken sommerferie?

Det tynder efterhånden ud på læsesalene og i kantinerne. Men selvom ferie, festivaler og Tour de France står for døren, tiltrækker de populære sommeruniversiteter flere og flere studerende.

Af Astrid Hellerup Madsen
ahm@adm.au.dk

 

Når sidste hånd er lagt på semes­trets afsluttende eksamensopgave, og censorkorpset har spist den sidste københavnerbirkes, venter mellem to og tre måneders sommerferie forude. For de fleste i hvert fald. For antallet af studerende, der vælger at udskyde ferien lidt, er stigende.
   – Tre måneder er lang tid. Hvis de studerende er lidt ambitiøse, er det fedt at bruge tiden på noget fagligt og sjovt. Det kan de gøre ved at tage på sommeruniversitet, siger
Christian Suhr, organisator for Afdeling for Antropologi og Etnografis Summer School.

Sommerferie?
Summer School, Summer University eller sommeruniversitet. Alle navnene dækker over det samme princip: undervisning for studerende i sommerferien. Navnet skifter fra hovedområde til hovedområde, ligesom antallet af udbudte fag og kurser også varierer.
   – Vi tilbyder en uges intensivt kursus, hvor de studerende kommer til at arbejde i døgndrift, siger Christian Suhr. Han fortæller, at den almindelige undervisning byttes ud med konkrete hands on-opgaver. I år er temaet visuel antropologi, så de studerende får et kursus i at bruge videokamera til at undersøge nogle af de ting, for eksempel kropssprog, mimik og menneskers følelsesliv, som normalt vil gå tabt i en akademisk opgave.
    Også på Handelshøjskolens (ASB) Summer University kommer de studerende til at knokle. Her står den på undervisning fra 9 til 13, mens eftermiddagen er til gruppearbejde og forberedelse. På den måde åbner sommeruniversitetet for, at de studerende kan tage en bred vifte af fag, der ikke udbydes i løbet af semestret. Så kendetegnende for både Antropologis og ASB’s sommeruniversitet er, at der bestemt ikke er tale om en ferie.

Internationalt miljø i høj kurs
En anden fællesnævner for de to sommerskoler er, at de indeholder et internationalt perspektiv.
   – Vi fik ansøgninger fra Uganda, USA, Canada, Brasilien og selvfølgelig fra hele Europa. Og så selvfølgelig nogle af vores egne danske studerende, siger Christian Suhr.
    Han fortæller, at planen har været at lave et miljø, hvor de studerende kan skabe forbindelser og møde undervisere og andre studerende fra hele verden.
    På ASB’s Summer University er 80-100 af deltagerne fra andre universiteter end AU.
    Men det er ikke kun de studerende, der vil på sommeruniversitet. 150 undervisere fra Japan, Kina, Australien, Nordamerika og Europa ansøgte om at få lov til at undervise på de 31 fag. 
   – I år er 100 procent af underviserne hentet udefra. På grund af den store interesse for at komme og undervise har vi mulighed for at vælge de bedste undervisere fra de bedste steder, siger Frank Pedersen, Programme Director for Summer University på ASB.

Kolossal interesse
Og på trods af, hvad man måske skulle tro, er de studerende vilde med at tage kurser i deres sommerferie.
   – Vi har fået op mod 800 tilmeldinger i år. Det er vokset ganske kolossalt, siden vi startede i 2006 med et såre beskedent grundlag på omkring 150 tilmeldinger, forklarer Frank Pedersen. ASB udbyder 31 fag à maksimalt fire uger, og hver studerende kan højest tilmelde sig to forskellige kurser.
    Men selvom omfanget er noget mindre på Antropologi, er tendensen i de studerendes interesse den samme:
   – Pladserne blev revet væk. På grund af den store interesse vil vi med tiden lave en hel række af fag, siger Christian Suhr. Afdelingen arrangerer i år et kursus af en uges varighed. Og der var rift om de 12 udbudte pladser, som 120 studerende søgte.
   – Det er måske en overraskelse for mange, men de studerende vil faktisk gerne bruge ferien på at dygtiggøre sig, slutter Frank Pedersen.  

 

ER SOMMERUNIVERSITET NOGET FOR DIG?

  • Flere af Aarhus Universitets hovedområder udbyder forskellige former for sommeruniversiteter.
  • Lige som AU’s sommeruniversitet tiltrækker udenlandske studerende, er det også muligt for danske studerende at tage på sommeruniversitet i udlandet.
  • Kurserne varer mellem en og fire uger og svarer til fag på 5, 10 eller 15 ECTS-points.
  • Fordi sommerkurserne giver ECTS-points, tages de ofte i stedet for valgfag på de almindelige semestre.
  • Mange danske virksomheder lukker mere eller mindre ned i de studerendes sommerferie. Så sommeruniversitetet kan være en måde at tjene ECTS-points på, så næste semester kan bruges på et længere praktikforløb.