Aarhus Universitets segl

Ny visionsplan for Aarhus Universitet

På det samme møde, hvor bestyrelsen nikkede til første del af den faglige udviklingsproces, sagde de også ja til en revideret plan for udbygningen af Aarhus Universitet. Universitetet får brug for at blive mellem 200.000 og næsten 500.000 kvadratmeter større i de næste knap 20 år.

Af Kristian Serge Skov-Larsen 
ksl@adm.au.dk

I de næste 20 år bør Aarhus Universitet måske overveje at uddele byggepladshjelme og sikkerhedssko til alle nye studerende.
    I hvert fald står universitetet over for en nærmest historisk udvidelse af arealet, viser den netop vedtagne visionsplan for fremtidens fysiske udbygning – hvis altså kvadratmeterne skal følge med behovet for forskning og uddannelse.
   – De fysiske rammer må ikke diktere forskningen. Det skal være omvendt. Derfor var det oplagt, at vi i forbindelse med udviklingsprocessen også reviderede planen for, hvordan universitetet skal udbygges i de kommende år, siger rektor Lauritz B. Holm-Nielsen.

Handelshøjskolen flytter måske
Et af de nye elementer i visionsplanen er netop, at den faglige udviklingsproces i høj grad får indflydelse på, hvor murstenene skal placeres. Planen lægger f.eks. op til, at de dele af de fire kommende hovedområder, som hører hjemme i Århus, så vidt muligt samles i hver deres del af campus-området. Det betyder også, at Handelshøjskolen, som jo bliver en del af det kommende Aarhus School of Business and Social Sciences, måske skal flytte op til resten af den samfundsvidenskabelige familie i den nordøstlige del af Universitetsparken.
   – Vi snakker i det lange perspektiv nu, men på sigt skal Handelshøjskolen måske flytte ud af lokalerne på Fuglesangs Allé og rykke tættere på resten af det kommende hovedområde. Dermed bliver der nogle rigtigt gode faciliteter ledige på Fuglesangs Allé, men hvordan vi udnytter den situation, er det endnu for tidligt at melde ud om, siger Lauritz B. Holm-Nielsen. 

VISIONSPLAN 2010-2028

Visionsplanen arbejder med to scenarier for det kommende lokalebehov – alt efter, hvordan væksten bliver i uddannelse, forskning og myndighedsbetjening. I det mest pessimistiske scenarium får universitetet brug for 207.000 ekstra kvadratmeter i 2028, mens der i bedste fald kan blive brug for op imod 480.000 kvadratmeter.

Universitetet har primært mulighed for at udvide ved at bygge på grunden på hjørnet af Nordre Ringgade og Randersvej – også kendt som Lille Barnow-grunden – og ved at overtage kommunehospitalets nuværende bygninger, når hele Århus
Sygehus efterhånden flytter til Skejby.