Aarhus Universitets segl

Hvilken betydning får min stemme?

Du bestemmer retningen

Maria Juhler-Larsen, Studenterrådet,
bestyrelsesmedlem og statskundskabsstuderende

Hvorfor skal studerende stemme?
– Det er vigtigt, at studerende stemmer til valget. Når man stemmer, og stemmer på en bestemt kandidat, er man med til at bestemme den retning, universitetet skal bevæge sig i. Jo flere stemmer, man har bag sig som medlem af en bestyrelse, jo større legitimitet føler man, man har, når man udtaler sig til møderne.

Hvilken forskel har du gjort som studenterrepræsentant?
– Under forandringsprocessen har vi to studerende i bestyrelsen sikret, at der er blevet afsat penge til at sikre studiemiljøet i forbindelse med de studier, der skal flytte. Det lyder måske bureaukratisk, og det kan være svært for almindelige studerende at se den direkte betydning af at stemme til valget. Men de tanker om studiemiljø var ikke tænkt, hvis der ikke var studenterrepræsentanter med.


Der lyttes til os

Steffen Videbæk Petersen, medlem af akademisk råd på det gamle naturvidenskabelige fakultet og fysikstuderende

Hvilken indflydelse har du som studerende i akademisk råd?
– Hvor meget indflydelse man har, afhænger af, hvilke sager man tager op. Det er klart, at forskerne har mere indsigt i forskningsrelaterede emner. Men når det kommer til emner som for eksempel studiestart og studiemiljø, er det de studerende, der har mest at sige. Fordi der bliver lyttet til dem, som rent faktisk har fingrene i det.

Akademisk råd er et rådgivende organ. Hvilken indflydelse har I?
– Jeg har gjort den forskel, at de beslutninger, der bliver taget, har været påvirket af en studerendes mening. For eksempel i forhold til oprettelse af nye uddannelser. Så sørger vi for, at der er fokus på både et fagligt og et socialt miljø. Vi studenterrepræsentanter holder øje med, at der ikke forsvinder penge fra instruktorer, tutorer og den slags.


Vores meninger er vigtige

Jens Lycke Wind, medlem af studienævnet for ingeniøruddannelserne og ph.d.-studerende på Institut for Ingeniørvidenskab

Hvad betyder studenterrepræsentanter i studienævnene?
– Det er os som studerende, der oplever fagene, og derfor er det vigtigt, at vores meninger kommer frem til dem, der tager beslutningerne. Jeg har oplevet, at der kan være langt fra ledelsen til de studerende, og der er vi et mellemled i studienævnet. For eksempel var der en ændring af eksamensreglerne, som jeg og mange andre ikke havde hørt om. Det fortalte jeg til et møde til vores studieleder, som så sikrede en bedre kommunikation til de studerende.

Hvad har du haft indflydelse på?
– Studienævnet arbejder med de ting, de studerende oplever i hverdagen. Helt konkret har vi arbejdet på at få flyttet nogle fag fra kandidatdelen til bachelordelen for at højne niveauet på studiets første del.