Aarhus Universitets segl

Tema: Postdoc

Af Ida Hammerich Nielson

ihn@adm.au.dk

Karen Gram-Skjoldager

Postdoc på Institut for Kultur og Samfund

Hvad forsker du i?
Jeg forsker i international historie. For tiden arbejder jeg med et forskningsprojekt om diplomati og diplomater i det 20. århundrede. Jeg interesserer mig især for, hvordan den europæiske integrationsproces har forandret professionelle normer og roller i den danske udenrigstjeneste.

Hvad er det bedste ved at være postdoc?
Friheden til selv at planlægge og prioritere forskningsopgaver er markant større end på ph.d.-niveau. Som postdoc har jeg også fået mulighed for at prøve kræfter med nye, selvstændige, administrative og koordinerende opgaver, for eksempel har jeg været tovholder på en ny masterspecialisering i International and Global History på Institut for Kultur og Samfund.

Hvad er det værste/sværeste ved at være postdoc?
At det er en kortvarig ansættelse med meget usikre beskæftigelsesperspektiver. Arbejdsmæssigt er man under pres, fordi man både skal udnytte og formidle sin ph.d.-forskning, løbe et nyt forskningsprojekt i gang og være aktiv i forhold til at sikre fremtidige ansættelser og forskningsfinansiering.


Kasper Kyng

1. reservelæge og postdoc, Perinatal Epidemiologisk Forskningsenhed, Børneafdelingen og Molekylær Medicinsk Forskningsenhed, Aarhus Universitetshospital

Hvad forsker du i?
Jeg forsker i hjerneskader hos nyfødte børn forårsaget af iltmangel ved fødslen. Jeg laver kliniske forsøg, hvor vi forsøger at udvikle nye blodprøver, der kan vurdere, hvor stor skade der er sket på hjernen, støtte valg af behandling og vurdere prognosen for børnene. Jeg laver også griseforsøg, hvor vi tester en ny behandling, der skal forebygge hjerneskade efter iltmangel ved fødslen.

Hvad er det bedste ved at være postdoc?
Jeg har en ret privilegeret stilling, hvor jeg kan kombinere forskning og klinisk arbejde. Det passer perfekt med mine interesser, hvor vi forsøger at bringe viden fra laboratorierne ud til patientbehandlingen. Allervigtigst er det sjovt!

Hvad er det værste/sværeste ved at være postdoc?
Halv tid forskning og halv tid klinik bliver for tiden til 150 procent arbejdstid. Det kræver opmærksomhed og planlægning at bevare en god work-life balance. Og så er jeg med i tre forskellige kaffekasser!


Helene Helboe Pedersen

Postdoc på Institut for Statskundskab

Hvad forsker du i?
Jeg forsker i interesseorganisationers indflydelse. I vores projekt undersøger vi organisationernes indflydelse i forhold til parlamentet og politikerne og i forhold til medierne og administrationen. Vi er særligt interesseret i, om de samme organisationer er magtfulde på tværs af forskellige politiske arenaer, og hvorvidt organisationernes indflydelse er forskellig på tværs af lande såsom Danmark, England og Holland.

Hvad er det bedste ved at være postdoc?
Det bedste ved at være postdoc i forhold til at være ph.d. er, at jeg er involveret i et fælles projekt, hvor vi er flere, som interesserer os for det samme og sammen kan udvikle idéer. Det er simpelthen sjovere. Det bedste ved at være ansat på universitetet som forsker og underviser er, at man har enorm frihed til at beskæftige sig med netop det, man interesserer sig mest for, og at man får lov til at undervise og diskutere med meget fornuftige og idérige studerende.

Hvad er det værste/sværeste ved at være postdoc?
Det værste er nok, at man er usikker på fremtiden – men det kan man nok være i mange job. Her er det bare så eksplicit samtidig med, at det ikke er lysende klart, hvad jeg har opnået med yderligere 3 år som postdoc i forhold til stillinger uden for universitetet, hvis jeg ikke får et lektorat.


Vejen fra forskeruddannelse til professor på Aarhus universitet

Ph.d.

Tages som en 3+5-, 4+4- eller 5+3-ordning. Det første tal refe-rerer til antallet af år som stude-rende, og det sidste til antallet af år som forskningsansat.

Postdoc/adjunkt

Ansættelse som forsker og /eller underviser. Postdoc er den engelske betegnelse for en adjunkt, og brugen af de to titler, længden af ansættelsen og forholdet mellem forskning og undervisning afhænger af faglige traditioner.

Lektor/seniorforsker

Fastansat forsker og underviser. Forudsætter i dag en ph.d.-grad og anden erfaring som for eksempel ansættelse som postdoc/adjunkt.

Professor

Forsker og underviser af højeste rang på universiteterne.