Aarhus Universitets segl

Sagt og skrevet

OM JUBILÆUMSUDSTILLINGEN 1998

 


"... en fremragende udstilling; den har I megen ære af ..."

ERIK M. CHRISTENSEN

— professor, dr.phil., telefonsamtale 3/11 1998


"... jeg har lovprist udstillingen overalt og sagt til mindst halvandet hundrede studerende, at de skal gå ned at se den ..."

OLE FENGER

— professor, dr.jur., telefonsamtale 28/10 1998


"Lørdag formiddag så jeg særudstillingen. Tillykke med den. Jeg synes, at den giver en interessant oversigt over universitetets historie."

KNUD MAACK BISGÅRD

— professor, dr.phil., Gentofte, i brev af 13/9 1998


"Det var en fin udstilling ..."

INGE LAURIDSEN

— enke efter overarkivar, cand.mag. Finn H. Lauridsen, i brev af 22/9 1998


"... det er ganske imponerende, hvad du har fået samlet, og imponerende, hvordan du har fået materialet organiseret ... en nostalgisk rundtur i universitetets historie gennem det halve århundrede, hvor jeg har kendt det, en stor fornøjelse. Og den albeckske stue og alt det andet er storartede eksempler på, hvordan man fanger folks interesse for et emne. Dine forgængere har jo slet ikke magtet noget i det format ..."

STIG JØRGENSEN

— professor, dr.jur., telefonsamtale 18/11 1998


"Udstillingen var meget seværdig"

SVEND LARSEN

— overbibliotekar, 1. souschef i Statsbiblioteket, i brev af 9/11 1998


"Vi må endnu en gang lykønske dig med din spændende og fint opsatte universitetshistoriske udstilling. Den burde blive permanent."                                                                               

HENNING HENNINGSEN

— fhv. museumsdirektør,dr.phil., Helsingør, i brev af 18/9 1998


"... det her er en rigtig god udstilling ..."

PEDER THERKELSEN

—    forskningstekniker, Steno Museet, udtalelse da udstillingen var færdigopstillet


"... På museet er vi meget glade for en særudstilling som denne, idet den kan tænkes at tiltrække grupper af gæster, som ellers ikke ville komme ..."

KR.P. MOESGAARD

— museumsdirektør, dr.scient., Steno Museet, under inspektion af opstilling


"... en særudstilling noget ud over det sædvanlige ..."

HANS BUHL

— museumsinspektør, Steno Museet, udtalelse da udstillingen næsten var færdigopstillet


"... en god og spændende udstilling, men vi savnede noget mere fra vores egen studietid [dvs. 1970'erne] ..."

LARS STIGEL

— direktør, Østjysk Innovation, bemærkning på gangen i Forskerparken, medio september 1998.

"En fornem udstilling"

TORBEN JOHANSEN

— kontorassistent, Journalkontoret, gul seddel, medio september 1998


" ... udstillingen var spændende, det var en stor fornøjelse at se den ..."

HELLE WISTI

— gift med Folmer Wisti, "Den første jydske Magister", Rungsted Kyst, telefonsamtale 17/11 1998


"... vi, der selv har prøvet sådan noget, ved godt hvilket arbejde der ligger bag ..."

EDITH RESKE-NIELSEN

— overlæge, dr.med., samtale oktober 1998


"Det var en spændende udstilling, du havde lavet om Aarhus Universitet. Jeg arbejder faktisk på et sted, der er meget mere spændende, historisk set, end jeg umiddelbart lige havde regnet med."

SUSANNE HANSEN

— assistent, Journalkontoret, i brev medio september 1998


"Da jeg forleden havde været en lille stund på universitetsudstillingen, bestemte jeg mig for at sende et par ord — for den er dog sjældent vellykket! Jeg synes, at den grundlæggende idé med at sætte universitetet og byen over for hinanden er indlysende rigtig og givende — og den piller ved myten om, at byen og bjerget stod med hver sin afvisende holdning. Hvor må det have været svært at vælge i en flom af billeder — og hvor er der mange gode og morsomme valg. Her har du igen gjort det rigtige og taget billeder, der viser livet i og omkring de gule huse og ikke koncentrerer materialet om de officielle opstillinger og portrætter — det er virkelig dejligt. Plancherne er efter samme recept — her er ingen rader af dekaner, årgange eller andet dødt stof. For os var genkendelsens glæde stor, men meget var også nyt ... Vi tager derind igen — vi var der med dele af slægten, nu skal vi ha' resten med. Ikke mindst vores ældste børnebørn var rørte over den fine opstilling af den albeckske stue — de har også spillet kort under Victors stenhoved! ..."

JANNE LAURITZEN

— PR-medarbejder, CEKVINA, datter af professor, dr.phil. Heinrich Bach, i brev af 21/10 1998


"Det var med stor fornøjelse, jeg så udstillingen [...] og jeg synes at kombinationen af plancherne om byen, bygningerne og institutionen på den ene side og montrerne og opstillingerne på den anden side virkede godt. Kort sagt: Jeg følte mig både belært og underholdt."

KIRSTEN GOMARD

- Centerleder, lektor, cand.mag., CEKVINA, i brev af 8/12 1998


"Steno Museets udstilling er fyldt med [...] personlige vidnesbyrd om 70 års historie, og det er især dem, der hæver den op over almindelig standard"

HANS PLAUBORG

anmeldelse i information & debat , nr. 11, 1998


"Jeg så udstillingen i Stenomuseet for et par år siden [...] og var vildt fascineret"

METTE KUNØE

- afdelingsleder, cand.mag., Nordisk Institut, i mail 16/1 2003