Aarhus Universitets segl

2004-udstilling

RAF-bombardementet: 31. oktober 1944 - 31. oktober 2004

 

I anledning af 60-året for RAF’s bombardement af Gestapos jyske hovedkvarter i universitetskollegierne 31. oktober 1944 udfærdigede og opstillede Besættelsesmuseet i Århus i samarbejde med Bymuseet og Aarhus Universitet en plancheudstilling, som kunne opleves i Vandrehallen ved Aulaen fra 18. oktober til 12. november. Udstillingens titel var "Som fugle der lagde æg" - et udtryk anvendt af professor Torsten Dahl (1897-1968), der beskrev flyenes nedkastning af bomber med netop dette rammende billede. Forskellige former for konsultativ bistand ydedes af udvalgets sekretariat i forbindelse med forberedelse af udstillingen, og udvalget udlånte (mestendels nyerhvervede) genstande til en præsentation i en udstillingsmontre, der dog af sikkerhedsmæssige grunde kun supplerede udstillingen på selve 60-årsdagen, hvor et særligt arrangement med taler af  ”øjenvidner” løb af stabelen. I forbindelse med dette arrangement var adskillige af udvalgets "informanter” til stede - inviteret af Besættelsesmuseet - og Besættelsesmuseet havde på baggrund af studier i udvalgets foreliggende interviewmateriale valgt også at invitere to af informanterne til at tale ved det velbesøgte arrangement, nemlig fhv. gymnasielektor K.H. Skott, Århus, og professor emeritus Torben Agersnap, København, begge født 1922. TV 2 Østjylland var til stede og sendte om aftenen reportage fra arrangementet. Se Besættelsesmuseets  resumé af udstillingen. 

 

 

Montren med Universitetshistorisk Udvalgs nyerhvervede materiale vedrørende bombardementet - bombestyr og bombesplint fra nedkastede bomber og forbrændte arkitekttegninger fra den nedbrændte arkitektpavillon ved universitetets nye hovedbygning, som endnu ikke var færdiggjort, da bombardementet fandt sted. I baggrunden ses enkelte af de plancher, som udstillingen i øvrigt var opbygget af (foto Universitetshistorisk Udvalg).

 

 

På talerstolen ved det velbesøgte arrangement 31. oktober 2004 ses her Steen Lundbye, Besættelsesmuseet, der var ansvarlig for opbygningen af udstillingens plancher (foto Besættelsesmuseet).

 

 

Første "øjenvidne" på talerstolen var forhenværende gymnasielektor K.H. Skott, som fortalte om, hvordan han forud for bombardementet i 1944 var blevet bedt om at finde ud af, hvor i kollegiebygningerne trapperne befandt sig, idet man da fra flyenes side ville søge at tage hensyn til dette, så flugtveje eventuelt bevaredes for fanger, som måtte være til forhør på angrebstidspunktet. Dagens taler blev optaget på bånd af en tilhører, og skønt lydkvaliteten lader en del tilbage at ønske, er det derfor muligt her at høre  K.H. Skotts tale (varighed 8:20).

 

 

 

 

Professor em. Torben Agersnap fortalte som "øjenvidne" blandt andet om, hvordan han som økonomistuderende var med til at redde arkitekt C.F. Møller ud af ruinerne, idet dele af universitetets hovedbygning var styrtet sammen efter utilsigtet at være blevet ramt af et par bomber. Hør her sidste del af Torben Agersnaps tale - opdelt i afsnit 1 (varighed 5:07) og afsnit 2 (varighed 7;55).