Aarhus Universitets segl

25 KAPITLER AF AARHUS UNIVERSITETS HISTORIE

 

Det Humanistiske Fakultet      (Situationen 2011 >)

Den humanistiske undervisning var kommet i gang i efteråret 1928 med filosofi, dansk, engelsk, tysk og fransk, og gennem de følgende år kom endnu en række fag til, bl.a. historie, klassisk filologi, slavisk og lingvistik, og Institut for jydsk Sprog og Kultur blev oprettet i 1932.

I 1934 udnævntes docenterne til professorer, der opnåedes eksamensret, og i årene 1935-36 udgik de første cand.mag.'er fra Aarhus Universitet. Fra 1936 kunne der tages magisterkonferens ved fakultetet, og fra 1940 var der mulighed for at forsvare en disputatsafhandling for den filosofiske doktorgrad.

Ved universitetets 25-års jubilæum i 1953 var yderligere en lang række fag kommet til, nemlig litteraturvidenskab, klassisk arkæologi, forhistorisk arkæologi samt musik, og i de følgende årtier udvidedes fagviften med kunsthistorie, vestnordisk, etnografi, middelalderarkæologi, idéhistorie og dramaturgi.

Enkelte fag blev i første omgang oprettet under Det Humanistiske Fakultet, men indgik senere i andre fakulteter, efterhånden som disse kom til. Flere af disse bliver omtalt nedenfor.

I 1973 indledtes fakultetets tværfagsundervisning i kølvandet på studenteroprøret og kritikken af enkeltfagligheden. Siden 1980'erne har en række centre under fakultetet set dagens lys, og i 1990'erne blev fagene musik, dramaturgi, litteraturvidenskab og kunsthistorie samlet fysisk med fælles bibliotek under betegnelsen De Æstetiske Fag. Også sprogfagene samledes omkring ét bibliotek efter flytning til Nobelparken i 1999.

Antikmuseet under hovedbygningens solgård har nær tilknytning til fakultetet, idet det er resultatet af en videreudvikling af universitetets klassisk-arkæologiske studiesamling, som blev grundlagt 1951, to år efter oprettelsen af faget klassisk arkæologi.

I årene 1993-2010 udgav fakultetet HUMavisen/HUMmagasinet (se arkiv).

Mange navnkundige forskere har gennem årene været tilknyttet Aarhus Universitet, heriblandt dr.phil. Louis Hjelmslev (1899-1965), der 1934-1937 var ansat som docent i sammenlignende sprogvidenskab og fungerede som Det Humanistiske Fakultets dekan 1935-1936. Hjelmslev ses her (t.h.) i sin lejlighed i Århus i 1936 sammen med lingvisten H.J. Uldall (1907-1957), med hvem han havde et nært samarbejde omkring grundlæggelsen af den glossematiske sprogteori. (Originalfoto hos Susanne Agersnap, Frederiksberg).