Aarhus Universitets segl

Maj 2011

Månedens billede (67)

Månedens billede viser landsretssagfører Carl Holst-Knudsen sammen med statsminister Thorvald Stauning, og datoen er 11. september 1933. Det var dagen, hvor Aarhus Universitet blev indviet, og honoratiores var i den anledning inviteret til frokost i Holst-Knudsens hjem på Strandvejen i Aarhus. Optagelsen stammer fra dette frokostbesøg.

I denne måned - nærmere bestemt 28. maj 2011 - er det 125 år siden, Carl Holst-Knudsen kom til verden.

Carl Holst-Knudsen var medlem af og fungerede som sekretær for bestyrelsen for Universitetsundervisningen i Jylland fra 1928 til 1933, hvor han blev formand for såvel Universitetsundervisningen/Aarhus Universitet som Universitets-Samvirket, Aarhus.

Disse hverv varetog han frem til 1956, hvor han trak sig tilbage og senere samme år afgik ved døden.

På trods af, at Carl Holst-Knudsens virke som universitetsbygger fandt sted i krise- og krigsår, lykkedes det ham at skaffe penge og få opført såvel kollegiebygninger som universitetsbygninger i betydeligt omfang – og at få universitetet bemandet med velkvalificeret personale.

Sammen med sin hustru skænkede Carl Holst-Knudsen i 1935 en rektorkæde i guld til Aarhus Universitet, og ved hans 70-års fødselsdag i 1956 indstiftedes "Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris”.

 


Arkiv for Månedens billede