Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Marts 2011

Månedens billede (65)

Højspændingshallen fra 1941 ses her fra øst på udsnit af foto fra 1953. Klik og forstør.
Den del af Bygning 1443, som engang udgjorde Højspændingshallen, er indrammet. Set fra øst. Foto Universitetshistorisk Udvalg 2011. Klik og forstør.

I denne måned er der gået 70 år, siden Højspændingslaboratoriet ved Aarhus Universitet blev indviet. Laboratoriet havde til huse i en bygning, som man i daglig tale kaldte Højspændingshallen.

Bygningen, der rummede Højspændingslaboratoriet og ses på dette foto fra 1953, eksisterer endnu, men blev i 1963-1964 bygget sammen med nordligste fløj i Aarhus Universitets første bygning fra 1933.

Da Fysisk Institut blev oprettet i 1933, udgjorde dette institut - ligesom det samtidig oprettede Kemisk Institut - en del af Det lægevidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet. Dets  primære opgave var at  levere undervisning til de grundlæggende medicinske fag.

Ved siden af forpligtelserne til at levere denne elementære undervisning i form af medico-fysiske øvelser og forelæsninger trivedes forskningsambitionerne imidlertid, og i kølvandet på Niels Bohrs forskning i København og udklækningen af kandidater derfra opbyggedes der med tiden i Aarhus et miljø af atomfysikere, som i væsentlig grad kom til at bestå af lige netop Niels Bohr-elever.

Den første af disse var Sven Werner (1898-1984), der blev ansat som professor i Fysik ved Aarhus Universitet i 1938 - efter at hans pludselig afdøde forgænger i embedet Erik Buch Andersen havde igangsat forskning i atomfysiske emner - og som straks for alvor satte gang i den atomfysiske forskning ved Aarhus Universitet og i forbindelse hermed fik skabt en positiv holdning til opførelsen af et højspændingslaboratorium ved Det fysiske Institut.

Desværre blev arbejdet i og med Højspændingslaboratoriet aldrig helt den succes, som man havde håbet på, og efter en snes år blev det nedlagt.

Studerer man bygningens østside, fremgår det ikke umiddelbart, hvor den nye forbindende sektion mellem Juridisk Auditorium og den tidligere højspændingshal er opbygget. Foto Universitetshistorisk Udvalg februar 2011. Klik og forstør.
Ser man på bygningens vestside, springer murstenenes farveforskelle i øjnene. I midterpartiet, hvor der i 1964 blev opbygget en mellemsektion, gik der tidligere en vej, som man kan se af billedet øverst til venstre på siden. Foto Universitetshistorisk Udvalg februar 2011. Klik og forstør.