Aarhus Universitets segl

April 2012

Månedens billede (78)

For 60 år siden - den 17. april 1952 - blev den første lægevidenskabelige disputats forsvaret ved Aarhus Universitet, og året efter stod Det lægevidenskabelige Fakultet fuldt udbygget.

I takt med tilkomsten af institutter og heraf følgende professoransættelser i fagets discipliner havde studerende i løbet af perioden 1933-1953 kunnet aflægge en stadig større del af studiets prøver ved fakultetet i Aarhus, men først fra 1953 blev det muligt også at tage den afsluttende eksamen i Aarhus.

Samme år, som det første lægevidenskabelige disputatsforsvar fandt sted, var hele 42% af universitetets dengang i alt 1750 studerende indskrevet ved Det Lægevidenskabelige Fakultet.


Arkiv for Månedens billede >