Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

April 2012

Månedens billede (78)

Som nr. to fra venstre står doktoranden, reservelæge Villy Posborg Petersen flankeret af de officielle opponenter professor, dr.phil. Richard Ege (t.v.) og overlæge, professor, dr.med. Cai Holten; yderst t.h. Det lægevidenskabelige Fakultets dekan, overkirurg, professor, dr.med. Vilhelm Aalkjær. I baggrunden og med ansigtet halvt i skygge ses overlæge, professor, dr.med. Aage Th. B. Jacobsen. Foto Villy Svarre.

For 60 år siden - den 17. april 1952 - blev den første lægevidenskabelige disputats forsvaret ved Aarhus Universitet, og året efter stod Det lægevidenskabelige Fakultet fuldt udbygget.

I takt med tilkomsten af institutter og heraf følgende professoransættelser i fagets discipliner havde studerende i løbet af perioden 1933-1953 kunnet aflægge en stadig større del af studiets prøver ved fakultetet i Aarhus, men først fra 1953 blev det muligt også at tage den afsluttende eksamen i Aarhus.

Samme år, som det første lægevidenskabelige disputatsforsvar fandt sted, var hele 42% af universitetets dengang i alt 1750 studerende indskrevet ved Det Lægevidenskabelige Fakultet.


Arkiv for Månedens billede >