Aarhus Universitets segl

Maj 2018

 Månedens billede (151)

I sidste måned fortalte vi om - og viste smagsprøver fra - den nyerhvervede samling af fotos taget af stud.med. Johannes Fossgreen i begyndelsen af 1950'erne.

Fra denne samling har vi også valgt Månedens billede, hvor vi tydeligvis befinder os ved Kollegium 7, der var blevet opført som kvindekollegium og taget i brug i 1950.

Efter at det daværende kvindekollegium Marselisborg Studentergaard i 1946 var blevet afhændet, var kvindelige studerende blevet anbragt på udvalgte gange på parkkollegierne. Disse blev defineret som kvindegange.

Universitets-Samvirket, der ejede og administrerede kollegierne, fandt dog stadig en kønsblanding under samme tag moralsk uholdbar, også selv om der var etage-adskillelse mellem kønnene.

Derfor - men i høj grad også som følge af oprettelsen af det såkaldte 'frikadellefakultet' (Specialkursus i Husholdning ved Aarhus Universitet) - opførte man Kollegium 7 som et rent kvindekollegium. Dette blev taget i brug i 1950.

Det var først i kølvandet på 1968-oprøret, at kvindelige og mandlige studerende kom til at bo på samme gang i parkkollegierne. Desværre ved vi ved ikke, om de fem kvinder på billedet er husholdningskursister eller almindelige universitetsstuderende.

Foto ca. 1951 v/Johannes Fossgreen.