Aarhus Universitets segl

November 2010

Månedens billede (61)

Gengivet efter studenterbladet Den jydske Akademiker nr. 8. 1950.

Efter en del forsinkelser stod bygningen til Institut for Musikvidenskab endelig færdig til indvielse den 10. november 1950. (Bygning 1222).

Som det fremgår af den oprindelige billedtekst fra Den jydske Akademiker (herover), var det ellers planen, at huset skulle have stået klar til brug allerede ved efterårssemestrets begyndelse i september. Læs dagbladsudklip om årsagerne til forsinkelsen.

Musikvidenskab var blevet indført som fag ved Aarhus Universitet i 1947, hvor dets første professor, Knud Jeppesen (ansat 1946) og hans halve snes musikstuderende siden da havde måttet klare sig med nogle langt fra tilfredsstillende forhold i den nye hovedbygning.

Ifølge arkitekt C.F. Møller havde professor Knud Jeppesen udtrykt ønske om at få det musikvidenskabelige institut opført som en pavillon midt i en af Universitetsparkens søer - nemlig for ikke at genere de øvrige institutter eller kollegierne med de musikalske udfoldelser, som nødvendigvis måtte finde sted i instituttet.

Adskillige praktiske forhold gjorde dog, at instituttets bygninger, hvoraf den første ses på billedet herover, trods alt blev opført på fastland.

I 1960'erne tilføjedes yderligere to bygninger til instituttet. I 1997 flyttede Musikvidenskab ud af komplekset og ind i den nedlagte Langelandsgades Kasernes bygninger, og Musikvidenskabs hidtidige bygninger blev til "Biologiens Hus".