Aarhus Universitets segl

Knud Jeppesen (1892-1974)

Professor, dr.phil. Knud Jeppesen (fotograf ukendt).

Knud Jeppesen blev ved kaldelse ansat som den første professor i musikvidenskab ved Aarhus Universitet i 1946 og gik på pension herfra, da han i 1957 fyldte 65. Han efterfulgtes året efter af dr.phil. Søren Sørensen, der i sin nekrolog over Knud Jeppesen bl.a. skrev følgende:

"Musik blev hurtigt et søgt fag, længe inden ekspansionen i de humanistiske fag blev en modesag, og han fik mere undervisningsarbejde, end han vist egentlig havde tænkt. "Nu begynder studenterne at strømme til", sagde han til mig engang i 1955, "så nu er det på tide, at jeg holder op", ikke af ulyst til at undervise, tværtimod, timerne på instituttet var blevet en inspirerende del af hans liv, men forskningsopgaverne, han havde sat sig for at løse, følte han den største forpligtelse overfor." (Aarhus Universitets årsberetning 1973-1974, s. 29).

Ovenstående portrætfoto af Knud Jeppesen er gengivet efter Studenterhåndbogen 1947, hvor musikprofessoren meddeler sin hidtidige biografi. Se skrivelser vedr. tiltrædelsesforelæsning og fagets første læseplan : Efterår 1947 og forår 1948.

Brevhoved 1947