Aarhus Universitets segl

August 2011

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (73)

August 2011 (1): Månedens billede

I anledning af 75-årsdagen for oprettelsen af Det Økonomiske og Juridiske Fakultet 1. august er månedens billede et telegram, som "Det økonomiske Fakultet" modtog fra sit søsterfakultet i København få dage efter oprettelsen.

August 2011 (2): Ny personprofil

Der er oprettet en profil på et af de kendte navne fra kulturens verden, som er udgået fra Aarhus Universitet i 1930'erne. Eva Hemmer Hansen (1913-1983) blev cand.mag. i 1937 og fungerede som journalist, forfatter samt oversætter og lektor ved Journalisthøjskolen. Portrættet af den 21-årige stud.mag. Eva Hemmer Hansen stammer fra 1934.

August 2011 (3): Nyt personarkiv

Det var overlæge N.C. Petersen (1924-2009), der opbyggede plastikkirurgien i Aarhus. Nu har Universitetshistorisk Udvalg fået overdraget hans efterladte faglige papirer samt et udvalg af personlige memorabilia. Billedet herover stammer fra Det Lægevidenskabelige Fakultets (forsinkede) 50-års jubilæum i 1986. (Foto Albert Meier).

August 2011 (4): Et dødsfald

Tidligere rektor for Herning Gymnasium, cand.mag. Erik Dreyer Jørgensen er død, 95 år gammel. Dreyer Jørgensen, der studerede ved AU 1935-1943, har altid stået til rådighed, når Universitetshistorisk Udvalg søgte oplysninger, og har desuden overdraget materiale fra sin studietid - bl.a. nål fra Studenterforeningens repræsentantskab o. 1941.

August 2011 (5): Stempler mv.

Et antal stempler mv. anvendt af Informationskontoret - nu del af AU Kommunikation - er sammen med et eksemplar af en skål, der anvendtes som gaveartikel, blevet overdraget til Universitetshistorisk Udvalg. Andre enheder opfordres til også at henvende sig før udsmidning af 'museumsgenstande'!

August 2011 (6) På kollegium 1936

I anledning af Erik Dreyer Jørgensens død i juli 2011 har vi fremgravet en artikel om livet på Parkkollegierne, som Dreyer Jørgensen skrev i sin egenskab af kollegieformand for 75 år siden. Artiklen bragtes i Den jydske Akademiker 8, 1936.

August 2011 (7): Besøg fra Lund

26. august aflagde Lunds universitetshistoriska Sällskap besøg på Aarhus Universitet, og Universitetshistorisk Udvalgs sekretær fortalte ved to sessioner de 44 stærkt interesserede gæster om hhv.  universitetets historie og det universitetshistoriske arbejde i Aarhus.