Aarhus Universitets segl

April 2013

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (93)

April 2013 (1): Månedens billede: Luftfoto anno 1953

I denne måned for 60 år siden henvendte redaktøren af Århusstudenternes Håndbog sig til Flyvestation Karup, der alligevel overfløj og gennemfotograferede landet, og spurgte, om man ikke kunne levere et par luftfotos af Universitetsparken, når nu man alligevel var deroppe. Og jo, det kunne man da!

April 2013 (2): Skitse til relief af kendt kunstner modtaget

En af kunstneren Jan Buhl udført skitse til et relief med relation til denne kunstners store, aldrig færdiggjorte relief i Hovedbygningens forhal er netop indgået i AU Universitetshistories samlinger. Den leveres her af museumstekniker Steffen Christiansen og fotograf Torben Nielsen.

April 2013 (3): 50 år siden Ad. Stender-Petersen døde

Efter fire år som professor i Dorpat/Tartu kom Ad. Stender-Petersen (1893-1963) i 1931 til Aarhus, hvor han først fungerede som privatdocent, siden som lektor (1932), docent (1935) og professor (1941) i slaviske sprog og litteraturer. Han var rektor for Aarhus Universitet 1945-1947 og initiativtager til flere videnskabelige sammenslutninger.

April 2013 (4): Ny portal til hedengangne blade og aviser

Ny portal oprettet af AU Universitetshistorie gør det muligt at læse gamle, ikke længere udkommende blade og aviser fra Aarhus Universitet. Hvad angår de ældste, er der dog kun mulighed for at studere smagsprøver.

April 2013 (5): Jens Vellevs undervisningsmateriale

I forbindelse med sin afgang fra stillingen som lektor i Middelalderarkæologi har Jens Vellev overdraget sit undervisningsmateriale fra de seneste ca. 20 år til AU Universitetshistories samlinger. I 2008 modtog Jens Vellev Aarhus Universitets forskningsformidlingspris.

April 2013 (6): Studier i JAI's historie i anledning af 70-års jubilæum

To repræsentanter for Jysk Akademisk Idrætsforening - stud.scient.anth. Majbrit Pedersen og cand.ling.merc. Tenna Riis Sørensen - har aflagt studiebesøg hos AU Universitetshistorie og udforsket arkivalier vedr. foreningen med henblik på en jubilæumsmarkering af dens 70-års jubilæum i år.