Aarhus Universitets segl

August 2013

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (97)

August 2013 (1): Månedens billede: Rejsegilde på "Statskassen" 1963

For 50 år siden, den 29. august 1963, blev der holdt rejsegilde på en træpavillon på Lille Barnow-grunden mellem Aarhus Seminarium og Universitetsparken, og her skulle faget Statskundskab (der var blevet oprettet 1959) midlertidigt have tag over hovedet.

August 2013 (2): Dramatik på Aarhus Universitet for 70 år siden

Den 29. august 1943 blev fire professorer taget som gidsler af den tyske besættelsesmagt, og landet blev erklæret i militær undtagelsestilstand. I midten to af professor-gidslerne fotograferet i smug under 'gårdtur'.

August 2013 (3): Første tre lærere ansat for 85 år siden

Tre af de fem lærere, som stod på klar, da Universitetsundervisningen i Jylland indledte sin virksomhed 11. september 1928, var blevet ansat den 1. august. Det var K.K. Kortsen (foto herover), Chr. Møller og A. Blinkenberg. Præcis en måned senere blev Peter Skautrup og Torsten Dahl ansat.

August 2013 (4): 70 år siden lektorat i psykiatri blev oprettet

Som led i udbygningen af Det lægevidenskabelige Fakultet blev to nyoprettede professorater og to ditto lektorater besat pr. 1. august 1943. Et af lektoraterne var i psykiatri og besattes af dr.med. Erik Strömgren, der samtidig blev reservelæge på "Sindssygehospitalet ved Aarhus". Et par år senere blev han overlæge og professor i faget. Ved sin død regnedes han iflg. AU's nekrolog for "the grand old man" i international psykiatri.

August 2013 (5): Håndbog for medarbejdere i AB 1968

AU Universitetshistorie er kommet i besiddelse af et unikum: Eneste eksemplar af "Håndbog for medarbejdere" i Akademisk Boghandel anno 1968.

August 2013 (5): Legalt grundlag for universitetsstart runder de 85

På trods af et betænkningsflertals anbefaling mente regeringen ikke at have råd til at oprette et universitet i Jylland. Prof. E. Arup (KU) fik da den idé, at dr. Kortsen i Reykjavik måske kunne hentes ned og ansættes som professor i filosofi mhp. at opnå eksamensret i "filosofikum", hvorved man reelt ville få en universitetsbegyndelse i Aarhus. Regering og KU overtaltes, og 8. august udstedtes den kgl. anordning, hvorpå oprettelsen af UiJ/AU byggede.