Aarhus Universitets segl

Februar 2013

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (91)

Februar 2013 (1): Månedens billede: Festen for prof. Blinkenberg 1943

Den 18. februar 1943 - altså for 70 år siden - blev professor Andreas Blinkenberg fejret af kolleger og universitet på baggrund af, at han netop havde takket nej til en kaldelse fra Københavns Universitet og altså havde foretrukket at fortsætte som professor i Aarhus.

Februar 2013 (2): 100 år siden Max Sørensen blev født

19. februar er det 100 år siden Max Sørensen kom til verden. Fra 1947 var han professor i retsvidenskab ved AU, og senere påtog han sig et antal internationale poster - f.eks. blev han første danske dommer ved EF-domstolen. Han var også medlem af Den Europæiske Menneskerettighedskommission og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Februar 2013 (3): Indsamling af Front-erindringer godt fra start

I november 2012 igangsatte AU Universitetshistorie et projekt gående ud på at indsamle erindringer vedrørende Studenterfronten 1968-1978 - ikke mindst fra de gamle frontaktivister selv. Der er indtil nu lavet erindringsinterview med Viggo Jonasen, Niels Ole Finnemann og Mihail Larsen (sidstnævnte tv. på foto 1971 herover).

Februar 2013 (4): 10.000 fotos fra Økonomisk Forenings liv 2001-2011

Fra Økonomisk Forening har AU Universitetshistorie modtaget kopi af en digital billedsamling, der omfatter årene 2001-2011, og som dækker årligt tilbagevendende fester og begivenheder - herunder motiv fra Kapsejlads i Universitetsparken 2011 (ØF = Økonomisk Forening).

Februar 2013 (5): 25 år med omverdenskontakt

Allerede i efteråret 1987 havde Informations- og Kontaktcentret indledt sin virksomhed, men det var først den 24. februar det efterfølgende år - og i denne måned altså for 25 år siden - at den officielle åbning af centret fandt sted ved en reception i Forskerparken, hvor centret også havde tag over hovedet.

Februar 2013 (6): Antonie Glasius afgået ved døden, 89 år

Antonie Glasius, datter af AU's første professor i engelsk, har flere gange bistået Universitetshistorisk Udvalg med oplysninger, bl.a. ifm. et udstillingsarrangement i 60-året for luftangrebet på Gestapos hovedkvarter i parkkollegierne. Indirekte kom hun til at levere udstillingens titel: "Som fugle, der lagde æg".