Aarhus Universitets segl

November 2013

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (100)

November 2013 (1): Månedens billede: Universitetsindvielsen 1928

Månedens billede er denne gang en absolut nyerhvervelse. Optagelsen stammer fra den skelsættende  indvielse af Universitetsundervisningen i Jylland 11. september 1928 og er - som meget andet i AU Universitetshistories samlinger - doneret af sønnerne af en af herrerne på billedet, stud.theol. Steen Christiansen, der i 1929 blev første filosofikumskandidat fra Aarhus.

November 2013 (2): Samling af Halfdan Siigers papirer suppleret

Efter at Halfdan Siiger - første professor i Religionshistorie ved AU - døde i 1999, fordeltes hans efterladte papirer mv. til flere instanser - herunder det Det Teologiske Fakultet og Universitetshistorisk Udvalg. Ved oprydning efter fakultetets nedlæggelse er dettes part af materialet blevet overdraget til den universitetshistoriske  samling. Billedet herover viser del af manuskript til Siigers første forelæsning ved AU.

November 2013 (3): Dette er "Nyt fra Universitetshistorien" nr. 100!

Da "Nyt fra Universitetshistorien" (1) så dagens lys i juli 2005, var indholdet bl.a. meddelelser om nyerhvervelser til den universitetshistoriske samling: studiebøger fra Lægevidenskab i 1940'erne, en af de først ansatte docenters skrivemaskine anno 1928 samt en korrespondance mellem lingvisterne Hjelmslev og Holt.

November 2013 (4): Interne publikationer og skjorte fra DMU

AU Universitetshistorie har fået overdraget DMU-personaleblade fra årene 1992-2004 samt en skjorte, der blev fremstillet i forbindelse med et åbent hus-arrangement i DMU 1998. DMU blev i 2007 en del af Aarhus Universitet.

November 2013 (5): 10 år siden AUgustus kom til verden

Tre dusin numre er det blevet til, siden det første AUgustus - Aarhus Universitets alumnemagasin - i november 2003 udkom i kølvandet på universitetets 75-års jubilæum og universitetsloven af 2003.

  • Læs første nummer >

November 2013 (6): Nyerhvervelse: Prof. Johannes Muncks fotoskab

Professor, dr.theol. Johannes Munck blev ansat ved Det Humanistiske Fakultet i 1938 og var 1942 med til at oprette Det Teologiske Fakultet. Johannes Muncks samling hovedsagelig af glas-diapositiver til undervisning  er netop blevet overdraget til AU Universitetsghistorie sammen med Muncks billedskab, der formentlig stammer fra 1940'erne.